Yeni KHK eğitim hakkına da engel oldu

Yeni OHAL kararnamesiyle cezaevindekilerin sınavlara girmesi engellendi. “Terör örgütü üyeliği” ya da “bu örgütlerin faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar”la suçlananlar, cezaevinde yapılan sınavlara bile giremeyecek.

DUVAR – Anayasa ile düzenlenen eğitim hakkına bugün çıkarılan 677 sayılı  KHK ile müdahale geldi. Yeni kararname cezaevindekilerin sınavlara girmesi engelledi. Buna göre “Terör örgütü üyeliği” ya da “bu örgütlerin faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar”la suçlananlar, cezaevinde yapılan sınavlara bile giremeyecek.

TUTUKLULARIN SINAV HAKKI KALDIRILDI

Bugün çıkan 677 sayılı OHAL kararnamesinin dördüncü maddesi, ceza ve tutuk evlerinde tutulanların sınav haklarını ortadan kaldırıyor. Böylece OHAL gerekçesiyle doğrudan kısıtlanan haklar arasına Anayasa’da düzenlenen eğitim hakkı da girmiş oldu.
İlgili madde, “terör örgütü üyeliği” gibi ceza kanunlarında karşılığı bulunan bir ifadeye ve “bu örgütlerin faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar” gibi hiçbir kanunda karşılığı olmayan bir ifadeye yaslanıyor. İkinci ifade, suçlamaların sınırını alabildiğine genişletiyor. Maddenin amacı, OHAL nedeniyle on binlerce kişinin tutuklanmasından kaynaklanan fiili imkansızlığa karşı tedbir almak da değil, zira “ceza infaz kurumu içinde” sınav yapılsa bile madde kapsamındaki kişiler bu sınava alınmayacak. “Olağanüstü halin devamı ve kurumda barındırıldıkları süre zarfında” ifadesi ise niyet beyanı gibi duruyor: Çünkü OHAL kararnameleri zaten OHAL sürdüğü sürece uygulanabilir. Ayrıca “kurumda barındırılmayanlar”ın zaten sınava girmesini engelleyecek bir hüküm yok.

MADDE NE DİYOR?

Sınavlara ilişkin tedbirler
MADDE 4 – (1) Terör örgütü üyeliği veya bu örgütlerin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar sebebiyle tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunanlar, olağanüstü halin devamı ve kurumda barındırıldıkları süre zarfında, ülke genelinde uygulanan merkezî sınavlar ile örgün veya yaygın her türlü eğitim ve öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ceza infaz kurumu içinde veya dışında yapılan ya da yaptırılan sınavlara giremezler.