Devlet hata yapsa da tazminat ödemeyecek!

677 sayılı OHAL kararnamesi, kararnamelerle zarara uğrayacakların tazminat hakları olmadığını ilan etti. Aynı kararnamede, hata yapıldığı için göreve iade edilen kişilerin bile tazminat isteyemeyeceği hükme bağlanıyor.

DUVAR – Resmi Gazete’de bugün yayınlanan 677 sayılı KHK ile “tazminat hukuku” da çökertildi. Kararnamenin tazminata ilişkin en dikkat çekici maddesi, “göreve iade edilen kamu görevlileri”ne ilişkin ikinci madde.

Madde, daha önce yine kararnameyle ihraç edilen bazı kişilerin göreve dönmelerini düzenliyor. Fakat aynı madde bu kişilerin tazminat istemesini “Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz” cümlesiyle yasaklıyor.

‘HATA YAPTIK AMA TAZMİNAT NEYMİŞ’

Yani kararname hem daha önce bu kişilerin ihraç kararında hata yapıldığını kabul ediyor, fakat hükümetin bu hatanın gerektirdiği tazminatın istenemeyeceğini hükme bağlıyor. “Hata yaptıysak yaptık, tazminat da neymiş” diyor özetle.

Tazminat kısıtlamasına ilişkin bir hüküm de aynı kararnamenin altıncı maddesi. Bu madde, “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı” nedeniyle kapatılan kurum ve kuruluşlar tarafından, kapatma dolayısıyla hiçbir süratte tazminat istenemeyeceğini hükme bağlıyor.

BELEDİYELERLE İŞ YAPANLAR İÇİN DE

Bir tazminat yasağı da, kayyım atanan belediyelerle iş yapan kişi ve kuruluşların, yine aynı kararname ile iptal edilebilecek sözleşmeler nedeniyle doğan hakları konusunda getirildi. Bu şekilde sözleşmesi feshedilen yüklenicilere “ceza, tazminat ya da başka bir ad altına ödeme” yapılamayacağı hükme bağlandı. (HABER MERKEZİ)