Atılan akademisyenler için bölümden destek: Meslektaşlarımız geri dönsün

İstanbul Üniversitesi SBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, kamu görevinden çıkarılan akademisyenler Zeynep Kıvılcım, Erhan Keleşoğlu ve Mustafa Emre Yılmaz’a sahip çıktı. Bölüm imzalı bildiride, "Meslektaşlarımızın kamu görevinden men edilmelerinin hukuk devleti sınırları içerisinde açıklanamayacağını düşünüyoruz" denildi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, kamu görevinden çıkarılan bilim insanlarına sahip çıktı. 672 ve 675 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle bölümdeki öğretim elemanlarından Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım, Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu ve Arş. Gör. Mustafa Emre Yılmaz’ın işlerine son verilmişti. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü imzalı açıklama şöyle:

“Bölüm arkadaşlarımız, meslektaşlarımız Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım, Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu ve Arş. Gör. Mustafa Emre Yılmaz’ın işlerine 672 ve 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle son verildiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda kendilerini ispat etmiş olan meslektaşlarımız, öğrencilikleri dâhil olmak üzere akademik gelişimlerini tamamen veya büyük oranda bölümümüzde gerçekleştirmişlerdir. Kendilerini bölümümüzün ve Türkiye’nin değerleri olarak kabul ediyor ve meslektaşlarımıza sahip çıktığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Eleştirel düşünce ve akademik özgürlük üniversitenin toplumsal işlevini yürütebilmesinin vazgeçilmez ilkeleridir. İşlerini kaybeden meslektaşlarımızın bu cihette akademik faaliyet yürüttüklerine, beraber geçirdiğimiz süre zarfında bizzat şahit olduk. Bu suretle söz konusu KHK’ların meslektaşlarımıza atfettiği “terör örgütlerine üyelik, mensubiyet, iltisak yahut bunlarla irtibat” suçlamasını mesnetsiz buluyoruz.

Bu şartlar altında meslektaşlarımızın kamu görevinden men edilmelerinin hukuk devleti sınırları içerisinde açıklanamayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla hem meslektaşlarımız hem de tüm Türkiye için hukukun üstünlüğünü ve adaletin tesisini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”