Talim Terbiye'de öğretmen zorunluluğu kalktı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve üyeliği için öğretmen ya da okul yöneticisi olma şartı kaldırıldı.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nda başkan ve üye olmak için artık öğretmen ya da okul yöneticisi olmak gerekmeyecek. Karar dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ya da üyeliklere atanabilmek için aranan, “En az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olma” koşulu kaldırıldı.

Kurul Başkanı ve üyeleri eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş, eğitim alanında yaptığı çalışma ve yayınlarla temayüz etmiş; eğitim ile ilgili alanlardaki öğretim üyeleri ve kamu görevlileri arasından seçilecek. Atamalarda Devlet Memurları Kanunu'nda aranan bazı koşullar da aranacak.

'YAKLAŞIM ÖNEMLİ'

Talim Terbiye Kurulu'nun yapısındaki bu değişikliği Evrensel gazetesine yorumlayan Eğitim Sen MYK Üyesi Elif Çuhadar, “Cinsiyetçi, ırkçı ve militarist bir yaklaşım Talim Terbiye’nin çalışmalarının bütününü oluşturuyor. İçerik, çalışmalarındaki yaklaşımlar değişmediği sürece bu değişiklik ne bir iyileştirme ne de kötü gidişin belirleyici noktası olamaz. Ancak nihayetinde öğretim programlarının içerisinde olan eğitimcilerin öyle ya da böyle bir yaklaşımları var. Bu değişiklik artık buna bile tahammüllerinin olmadığını gösteriyor" dedi.

Talim Terbiye Kurulu ne iş yapar?

Talim Terbiye Kurulu’nun tanımlanan görevleri şöyle: “Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını Bakan onayına sunmak; Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve nihaî şeklini vererek Bakanın onayına sunmak; Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak; Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri tarafından oluşturulacak politika ve stratejilerin belirlenmesinde işbirliği yapmak; Millî Eğitim Şûrasının sekreterya hizmetlerini yürütmek.”