Erdoğan affetti ama kanun affetmiyor

Erdoğan, 15 Temmuz sonrası 'hakaret davalarını bir kereliğine affettiği ve geri çektiğini' söylese de, üç bine yakın davada yargılama devam ediyor. Yargılanan gazetecilerin avukatlığını yapan Selin Nakıpoğlu, Erdoğan'a hakaret davalarındaki hukuki süreci anlattı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

Başak Günsever bgunsever@gazeteduvar.com.tr

DUVAR – Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘kendisine hakaret edenleri bir defaya mahsus affettiğini ve davaları geri çekeceğini’ açıkladı. Erdoğan’ın bu açıklaması kamuoyunda “Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargılananların davaları düşecek” beklentisi yarattı. Ancak Türkiye’de 3 bine yakın kişinin ‘Cumhurbaşkanı’na hakaretten’ yargılandığı dosyalar, ceza mahkemelerinde görülmeye devam ediyor.

‘YALNIZCA TAZMİNAT DAVALARI İÇİN GEÇERLİ’

11selinnakipoglu

Avukat Selin Nakıpoğlu

Bu davalarda gelinen noktayı, yargılanan gazetecilerin vekilliğini de yapan Avukat Selin Nakıpoğlu’na sorduk. Erdoğan’ın açıklamasının hukuk mahkemelerinde açılan tazminat davaları için geçerli olduğunu belirten Nakıpoğlu, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçunun şikayete tâbi olmadığını belirtti. Erdoğan’ın bu tavrının ceza mahkemelerinde görülen davalar için bir sonuç getirmeyeceğini vurgulayan Nakıpoğlu, ‘müşteki olmasa bile davanın yürütüldüğünü’ söyledi.

Nakıpoğlu şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı açıklamada tüm davaların geriye çekileceğini ifade etmiştir. Ancak bu davalar hukuk mahkemelerinde açılan tazminat davaları için geçerli olsa da, TCK 299. maddede düzenlenen ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçu şikayete tabi olmadığından, bu beyan, ceza mahkemelerindeki davalar için bir sonuç getirmemektedir. İhbar üzerine savcı soruşturma başlatabildiğinden ve kamu davası açılıp kişi ceza alabildiğinden, Erdoğan’ın kişisel beyanı ile davalar doğallığında düşmüş sayılmaz. ”

‘HÂKİM DÜŞME KARARI VEREMEZ’

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı tarih olan 28 Ağustos 2014’ten sonra, TCK (Türk ceza Kanunu) Madde 299’un yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığını söyleyen Nakıpoğlu, şöyle devam etti: “Erdoğan’ın avukatları hukuk ve ceza mahkemelerindeki dosyalara tek tek vazgeçme dilekçelerini veriyorlar. Ancak şikayete tâbi olmayan TCK Madde 299 için ceza hâkimleri kanun çerçevesinde düşme kararı veremez.” TCK 299’un kaldırılması gerektiğini söyleyen Nakıpoğlu, “Yani baştan beri dava konusu olmaması gereken davalarda yargılanan kişilerin Cumhurbaşkanı’nın açıklaması ile ceza davaları düşmeyeceğinden TCK 299’uncu maddenin kaldırılması, ifade ve eleştiri hakkının sınırlarının genişletilmesi için bir fırsat olacak diyebiliriz. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi’nin 299’un iptali hakkındaki kararını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

‘CEZASI DÖRT YILA KADAR HAPİS’

Nakıpoğlu, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçunun düzenlendiği TCK 299’uncu Madde ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar’ bölümünde Cumhurbaşkanına hakaret suçu ‘özel’ olarak yer almıştır. Maddeye göre Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı’nın iznine bağlıdır.”

TUTUKLU SAYISI BİLİNMİYOR

Cumhurbaşkanı’na hakaret nedeniyle yaklaşık 3 bin dava bulunduğunu söyleyen Nakıpoğlu, birçok gazetecinin de bu davadan yargılandığını belirterek şöyle konuştu: “Bir davada birden fazla yargılanan da olabildiği için kişi sayısı net değil. Tutuklu sayısını ise bilmiyoruz.”

Anayasa Mahkemesi kararı bekleniyor

Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, 11 Mart 2016’da, TCK Madde 299’un Anayasa’ya aykırı olduğu savıyla, Anayasa Mahkemesi’ne maddenin iptali talebiyle başvuruda bulunduğunu belirten Nakıpoğlu, “AYM iptal talebini 7 Nisan 2016 günü inceleyeceğini duyurmuştu. Ancak Yüksek Mahkeme kararını henüz açıklamadığını bildirdi.