Kapatılan liselerin öğrencileri ne yapacak?

Darbe girişimi sonrası kapatılan 1043 özel öğretim kurumundaki öğrenciler ve velilerinin en çok sorduğu soruları sizler için yanıtladık.

Sadık Güleç

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meydana gelen gelişmelerden en çok etkilenen alan eğitim dünyası oldu. Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ve uygulamalar ile birlikte 15 vakıf üniversitesi, 1043 özel öğretim kurumu kapatıldı. Yani yüz binlerce öğrenci ile velileri mağdur ve geleceklerini ilgilendiren pek çok karar yayınlıyor. Bu kararlardaki esasları akıllardaki sorulara yanıt verecek şekilde derledik. İşte soru ve cevaplarla eğitimde son durum:

Kapatılan özel okul ve dershanelere ödenen paralar ne olacak?

Bu konudaki belirsizlik hala sürüyor. Kapatılan dershane, özel okul ve vakıf üniversitelerine velilerin ödedikleri paralar var. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin kayıtlarının nakli konusunda kendilerinin yetkili olduğunu, ödemeler noktasında sorumlu olarak Maliye Bakanlığı’nı gösterdi. Maliye Bakanlığı ise öğrenci velilerine yaptığı açıklamada kapatılan okulların maddi varlıklarının Hazine’ye devredildiğini vurguladı.Ancak ödemeler konusunda bir çalışmadan söz edilmedi. Açıklamada “Bakanlığımızca, veliler tarafından ödenen kayıt ücretlerinin iadesine ilişkin yapılmakta olan bir çalışma bulunmamaktadır” denildi.

Kapatılan askeri okul öğrencilerinin durumu ne olacak?

Askeri liselerin durumu biraz daha karışık. Bu durumda beş bin öğrenci bulunuyor. Askeri liseler, bando okulları ve astsubay hazırlama okulları gibi değişik kategorilerde okullar var. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin 2 Ağustos tarihinde bu konuda ayrıntılı bir açıklama yaptı. Onun açıklaması üzerinden konuyu inceleyelim:

HANGİ OKULLARA YERLEŞECEKLER: Geçen yıl 9. sınıfta okuyup bu yıl 10. sınıfa geçen öğrencilerimiz, fen ve sosyal bilimler liseleri dışındaki bütün ortaöğrenim kurumlarını tercih edebilecek. Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri 9. sınıftan itibaren farklı bir program uyguluyorlar. Dolayısıyla müfredat arasındaki uyumsuzluk açısından bu liseler hariç tutuldu. Örneğin Bando Mızıka Okulu’ndaki çocuklar güzel sanatlar liselerine nakil yoluyla başvuru yapabilecek.

11 ve 12. SINIFLAR ANADOLU LİSELERİNE: 10. sınıfta müfredat farklılaşıyor. Meslek liselerinde, İmam Hatip Liselerinde farklı bir müfredat uygulanıyor. Dolayısıyla 10.sınıftan 11’e, 11’den 12’ye geçen öğrenciler, sadece puanlarına uygun Anadolu Liselerine kayıt olabilecek.

ÖĞRENCİLER İSTEDİĞİ İLİ TERCİH EDEBİLECEK: Kapatılan askeri okullardaki öğrencilere tercih hakkı vereceğiz. Bu öğrenciler ülke genelinde istediği ili tercih edebilecek.

PUANLAR DİKKATE ALINACAK: Yerleştirmelerde öğrencilerin puanları dikkate alınacak. Askeri liselerde okuyan öğrencilerin, endişeye kapılmasına gerek yok. Öğrenciler 8. sınıfı bitirdiğinde merkezi sınavlara girdi. O zamanki adıyla SBS veya TEOG; o dönem tabi olduğu sisteme göre, aldıkları puanlar üzerinden kendilerine tercih hakkı vereceğiz. Kapatılan okullardaki öğrenciler resmi okullara kontenjan koşulu aranmaksızın yerleştirilecekler.

2016 yılında mezun olan askeri lise öğrencilerinin durumu ne olacak?

2016 yılında mezun olan askeri lise öğrencileri için Yüksek Öğrenim Genel Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından üniversiteye geçiş sınavı yapılmasına karar verildi. Başvuru süresi 29 Ağustos’ta biten bu sınav 4 Eylül’de yapılacak. Ankara ve İstanbul’da tek oturumda uygulanacak sınavda adaylara Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler sorularından oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanacak. Her Testte 30’ar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. 4 Eylül Pazar günü yapılacak sınavın süresi 180 dakika olacak.

Kapatılan özel ilköğretim kurumlarının ve liselerin öğrencileri ne yapacak?

Bu kurumlarda okuyan toplan 138 bin öğrenci var. MEB yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre bu öğrencilerden, isteyenler özel okullara geçebilecek. Devlet okullarına gitmek isteyenlerden anaokulu ve İlkokul öğrencileri, bu okullara adreslerine göre kaydedilecek. Ancak liselerde okuyan öğrenciler taban puan dikkate alınarak liselere geçiş yapıyor. Bu geçişte kontenjan şartı aranmayacak, sadece taban puana bakılacak.

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri ne olacak? Devlet üniversitesine yerleştirilmeleri durumunda ücret ödemeye devam edecekler mi?

ÖSYM bu öğrencilerin öncelikle okudukları ilde bulunan devlet ve vakıf üniversitelerine yerleştirilecekleri açıklamasını yapıyor. Ve devlet üniversitesine yerleştirilseler dahi aynı ücreti bu sefer devlete ödemeye devam edecekler. Açıklamada “Öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yüksek öğrenim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri yerleştirileceği üniversiteye ödemeye devam edecekleri hükme bağlanmış.” deniyor. Eğer önümüzdeki yılın parasını peşin olarak kapatılan üniversiteye ödemişlerse, öğrenim ücretlerini ödediklerini gösterir belgeyi yerleştirildikleri yüksek öğrenim kurumuna gösterecekler.

Yerleştirildikleri üniversitelerde ek ders konması gibi uygulamalara maruz kalacaklar mı?

ÖSYM’nin 28 Temmuz tarihli açıklamasında bu konuda bir yorum yoktu. Ancak bu öğrencilerin geçiş yapacakları bazı okulların, geldikleri üniversitelerden daha yüksek olduğu ve devlet okulunda okuyan öğrencilere haksızlık yapıldığı eleştirileri üzerine bu konuda üniversitelerin karar vereceği bir açık kapı bırakıldı. Yeni açıklamada şöyle denildi; “Bu öğrencilerin aktarıldığı devlet üniversiteleri gerekli gördükleri takdirde kendi marka değerini korumak maksadıyla ek dersler veya sınavlarla intibak sürecini gerçekleştirebilecek”.

Bu arada mezuniyeti gelen öğrenciler nakledildikleri üniversitenin adının yazdığı diplomayı alacaklar ancak diplomaya ilk kayıt oldukları üniversitenin de ismi yazılacak.

Öğrencilerin vakıf üniversitelerinde alacakları burslar ne olacak?

ÖSYM, öğrencilerin nakledilecekleri üniversitelere “tüm hakları saklı” olarak yerleştirileceklerini açıkladı. Yani yüzde 50 burslu olarak okuyan öğrencinin bu bursu nakledildiği üniversitede de sürecek.