Hükümetin Gaziantep karnesi  ‘parlak’ değil

Düğün saldırısıyla gündeme gelen Gaziantep'teki IŞİD faaliyetlerine ilişkin olarak hükümet, muhalefet partilerinin TBMM'de verdiği soru önergelerine hiç yanıt vermedi.

Hülya Karabağlı   hkarabagli@gazeteduvar.com.tr

DUVAR – TBMM’de grubu bulunan üç muhalefet partisi CHP, HDP ve MHP Gaziantep ve Kilis’teki IŞİD varlığına ve eylemlerine ilişkin verdikleri çok sayıda soru önergesine hükümetten yanıt alamadı. CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ile HDP Gaziantep  Milletvekili Mahmut Toğrul’un, IŞİD, Kilis’e atılan bombalar, bombalar nedeniyle işbaşı yapamayan kamu görevlileri gibi çok sayıdaki önergesi siyasi idare tarafından yanıtlanmadı. Meclis iç tüzüğü yazılı soru önergelerinin hükümet tarafından en geç 15 gün içinde yanıtlanmasını öngörüyor ancak Hükümet bir ay geciktirebiliyor. Yanıtlanmayan önergelerin karşısına ‘süresi içinde yanıtlanmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı’ diye yazıyor.

TBMM’de muhalefet milletvekillerinin Mayıs ayından itibaren sorusuna yanıt alamadığı yazılı soru önergelerinden Meclis Web sayfasına giriş şekliyle bazı örnekler şöyle:

– Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 19 milletvekilinin, Kilis’e gerçekleştirilen roketli saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. Son durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı.

– IŞİD tarafından Kilis’e yapılan roket saldırılarına ilişkin. Son durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı.

– Nisan 2011 tarihinden itibaren IŞİD veya PYD’ye katılmak üzere evden ayrılan ve aileleri tarafından kayıp başvurusu yapılan kişilere ilişkin. Son durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı.

– Canlı bomba ve patlayıcı düzenek yerleştirilmiş araçlarla yapılan terör saldırılarının ardından yürütülen idari soruşturmalara ilişkin. Son durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı.

– IŞİD terör örgütünün Gaziantep’teki faaliyetlerine yönelik iddialara ilişkin. Son durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı.

– IŞİD terör örgütünün Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle açılan bir davaya ilişkin. Son durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı.

– IŞİD terör örgütü ile irtibatlı olduğu düşünülen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin. Son durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı.

– IŞİD terör örgütünün Kilis’e yönelik saldırılarına ve alınan önlemlere ilişkin. Son durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı.

– IŞİD üyelerinin Gaziantep’te insan ticareti yaptığı iddiasına ilişkin. Son durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı.


TBMM iç  tüzüğünün ‘Yazılı sorunun cevabını’ düzenleyen 99. Maddesi

Yazılı soruların cevabı, Başbakanlık veya ait olduğu bakanlık eliyle Başkanlığa sunulur. Başkan, bu cevabı derhal soru sahibine iletir.Cevap ayrıca soru metniyle birlikte Başkanlıkça alındığı günkü veya bir sonraki birleşim tutanağının arkasına eklenir.
Yazılı sorular, Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde cevaplandırılır.
Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı sorular için Başbakanın veya ilgili bakanın dikkatini çeker.
Yazılı sorular, dikkat çekme yazısının gönderildiği tarihten itibaren on gün içinde de cevaplandırılmazsa, önergenin süresi içinde cevaplandırılmadığı gelen kâğıtlar listesinde ilan edilir.
Hükümet, yazılı sorunun cevabını, gereken bilgilerin derlenebilmesi için Başkanlığa bilgi vermek suretiyle bir ayı geçmemek üzere geciktirebilir.