Dersim'in yaban keçileri yavrularıyla sarp kayalıklarda