Çerçeve (I): Kangren

Elbette bu ilk yazıyla çerçevenin ortaya konuluşu ve sorular “B odası, B ailesi ile kapısını bir bütün olarak” ele almaktan vaz geçmeyenler içindir. Bu yazının dolaysız muhatabı B odasını B ailesinin mülkü ve B ailesini de B odasının hükmedicisi sayanlardır; B ailesinin B odasından kaynaklı kimliğini, karakterini korumak isteyenlerdir; mevcut B ailesi üyelerinin B’lileşmesini engellemenin yollarını arayanlardır.

Google Haberlere Abone ol

Aziz Yağan

Bitişik iki oda. Biri A odası, diğeri B odası. A odasında A ailesi, B odasında B ailesi yaşıyor. Her iki aile de kalabalık. Odalar arasında açık bir kapı var. A ailesi her iki odanın kendisine ait olduğunu sanıyor. B ailesi ise yaşadığı odanın kendisine ait olduğunu biliyor ve A ailesine direniyor, iki oda arasındaki kapının kontrolünde kısmi bile olsa hakkını istiyor. A ailesi B ailesinin böyle düşünenlerine tahammül edemiyor ancak bu, B ailesinin umurunda bile değil. Benim sorum, bu ki oda arasındaki kapının kontrolünün nasıl B ailesine de geçeceğinde değil. Bana göre acil soru ve sorun bu değil.

Sorum, B odasından A odasına “temelli” taşınmış B’liler ile B ailesi arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği üzerinedir. A odasında yaşayan B’lilerin, B odasında yaşayan B ailesiyle ilişki düzeyi, işbirliği, beklentisi, desteği nasıl olmalıdır? B ailesinin A odasına temelli yerleşmiş B’lilere mesafesi, sınırı, ilgisi, işbirliği, bağı ne kadar ve ne derecede olmalıdır?

B’lilerin A odasında mecburen değişmeye devam eden yaşantıları ve ruh halleri yüzünden kapıyı A ailesi gibi değerlendirmesi B ailesini nasıl etkiler? B’lilerin kıstırılmışlıklarıyla, ilişkileriyle, beklentileriyle, çaresizlikleriyle B ailesinin köklerine düşünsel ve duygusal olarak nüfuz etmelerine izin vermek gerekir mi? İzin vermek gerekiyorsa, neden? İzin vermemek gerekiyorsa, nasıl?

Elbette bu ilk yazıyla çerçevenin ortaya konuluşu ve sorular “B odası, B ailesi ile kapısını bir bütün olarak” ele almaktan vaz geçmeyenler içindir. Bu yazının dolaysız muhatabı B odasını B ailesinin mülkü ve B ailesini de B odasının hükmedicisi sayanlardır; B ailesinin B odasından kaynaklı kimliğini, karakterini korumak isteyenlerdir; mevcut B ailesi üyelerinin B’lileşmesini engellemenin yollarını arayanlardır.

Kangrene müdahale edilmezse beden kaybedilir.

Arkaplan:

* Aslolan B odası ve B ailesidir. Asıl karar vericiler B odasında yaşayanlardır.

* B ailesinin önceliği B odası ve B ailesidir. B’lilere ilgisi ve desteği her zaman özel ve güçlü bir komşuluk düzeyinde kalacaktır.

* B ailesi; A odası ve A ailesine zarar vermeden B odasının ve B odasında yaşayanların şimdisini inşaya devam etmektedir.

* B’liler B odasına temelli dönemeyecek bile olsalar; A’dan başka odalardaki B’lilere, B odası ve B ailesine “fikir, his, emek” bağlarını ve desteklerini hiçbir güç koparamayacaktır. Bu bağ ve destek de kapının geleceğinde belirleyici olacaktır.

* Sadece A odasında yaşayan değil, B odası dışındaki başka odalarda yaşayan her bir B’li de B ailesine tartışmasız dahildir. Ancak, B’lilerin yaşantısı, sorunları, talepleri ve gelecek tahayyülleri ile B ailesininki tamamen farklıdır.

* İster A, ister B, isterse bir başka odada yaşasın B'lileşmişlerin kendi çıkarları ya da kompleksleri için B ailesini A ailesine adapte etme yöntemleri aşikardır.

* B odasında yaşayan B ailesi, A odasında yaşayan B’lilere kıyasla daha güvendedir ve daha huzurludur.

* B odasından A odasına gidenlerin büyük kısmı bir daha B odasına geri dönmeyecektir. Bu nedenle, B ailesi, A odasında yaşayan B’lileri fiziksel olarak ‘kopmuş’ saymaktadır. Bu kopma ancak kapı güvenliğini sağlamak amacıyla geri dönüşte sona erebilir. Bu olası bile olsa, kapı güvenliğini sağlamak için B ailesinin B odasına geri dönebilecek B’lileri beklemesi, pay biçmesi mümkün değildir.

* Geri dönmeyecekleri halde, istemeden de olsa, B’lilerin B ailesini B’lileştirmesine karşı direnç mevcuttur.

* A ailesi A odasında yaşayan B’lilerin odalar arasındaki kapıyı düşünmesine izin vermeyecek katı bir örgütlülüğe, dışlayıcılığa ve cezalandırıcılığa sahiptir. Üstelik, A odasında yaşayan B’liler birkaç nesil sonra B ailesi gibi yaşamayacaktır.

* A odasında yaşamaya başlayan bir B’li, eğer B odasına temelli geri dönmezse, koşullara göre değişecek bir zamanın ardından melezleşme geçişi üzerinden başkalaşmış olarak A ailesinin ferdi, gönüllüsü haline dönüşecektir.

* A odasındaki B’liler ile B’ye komşu olmayan diğer odalarda yaşayan B’liler arasında fark vardır ve bu farkı B ailesi her dönemde dikkate alacaktır. B odasında yaşamayan her bir B’li, B odasının ve B ailesinin göçebeleridir.

* B odası ve B ailesi aslolandır. B odasında yaşayan B ailesi kendini aklıyla, birikimiyle ve gücüyle korur ve odasını yaşanır hale getirebilirse; sadece A’da değil, diğer odalardaki B’lileri de koruyabilir.

* A odasında yaşayan B’liler ile B odasında B ailesinden olup da B’li gibi yaşayanlar arasında fark vardır. Ancak, B odasında B’liler gibi yaşayanlar dokunulmazdır. Onlar B ailesinin tarihsel açıdan üyesi olduklarını bilerek, her şeye rağmen kendi odasında yaşamaktadır.

* B odasının varlığının gücünü bilmeyen, daha doğrusu B odasının B ailesinin varlık sebebi olduğunun ayırdında olmayan her B’li B ailesini yabancılaştırır, özünden koparır. B odası dışında herhangi bir odada yaşayan bir B’linin kapıyı dikkate almadan B ailesini etkilemesi B odasına ve B ailesine zarar verebilecektir.

* Yakınlık, akrabalık derecesi ne olursa olsun, B ailesi B odasından temelli ayrılan B’lilerin kısa ya da uzun vadede kaybedildiğini kabullenmelidir.

* Yakınlık, akrabalık derecesi ne olursa olsun, B’liler B odasından ve B ailesinden fiziksel olarak koptuklarını kabullenmelidir.