Gezi demokrasiye sahip çıkma manifestosudur

Bugün yeniden yargılanmak istenen Gezi, bir demokrasi bildirisidir. Gezi, ülkenin bütün halkın aralarındaki ayırımları bir yana bırakarak demokrasiye sahip çıkma manifestosudur. Gezi, ülkenin ağacına, toprağına, suyuna, demokrasisine, özgürlüğüne bağlanma eylemidir. Gezi, darbelere, dış müdahalelere karşı halkın kaderini eline almasıdır.

Google Haberlere Abone ol

Halil İmrek

Dünyaya örnek olan, umut veren, muktedirlerin ise hayalet gibi korktukları Gezi direnişi yedi yaşına girdi. Değişik zamanlarda Gezi'ye katılanlara yönelik açılan çeşitli davalardan sonra şimdide Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun müebbet, diğerlerinin 15 yıl ile cezalandırılması isteniyor. 18 Şubat Salı günü karar aşamasına gelen mahkemenin duruşması yapılacak.

Siyasi iktidarın; Gezi direnişini, "Dış güçlerin" oyunu "Darbe girişimi" olarak değerlendirmesi yaklaşımıyla paralel bir anlayışla sürdürülen yargılamaya karşı emek, demokrasi güçleri; "Gezi yargılanamaz", "Gezi'yi yargılamak, Gezi'yi karalamaktır, baskıcı, anti-demokratik politikalara karşı çıkan halkın mücadelesini yargılamaktır" diyor.

Gezi direnişine daha önce de dava açtılar, insanları gözaltına aldılar. 2015 yılında Taksim Dayanışması'ndan beş, toplamda 26 kişi, Gezi eylemlerinde “Örgüt kurmak ve yönetmek” ile “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme beraat kararı verdi. Bu beraat kararı zaten halkın vicdanında haklı ve meşru olan Gezi'nin, anayasal ve demokratik bir hak olduğunu kesinleştirdi.

Az çok demokratik olan, bağımsız bir yargının olduğu ülkelerde Gezi gibi bir halk hareketini yargılamak bir yana bu, üniversite kürsülerinde, sosyoloji bölümlerinde her halde ders konusu olurdu. Zira hukuk devletinin en temel özelliği, Anayasanın temel insan hak ve özgürlüklerini koruyacak şekilde düzenlenmesidir. Düşünce ve ifade özgürlüğü; özgür eleştiri, demokratik siyasal sistemin temel koşuludur. Hükümetin benimsediği resmi görüş veya çoğunluğun benimsediği görüşler dışında muhalif veya azınlıkta kalan görüşlerin de serbestçe ifade edilememesi halinde kamuoyunun serbestçe oluşması hali gerçekleşmeyeceği gibi yurttaşların bilgilenme hakkı da gerçekleşmez. İnsanlık tarihi boyunca bir temel hak olarak düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı ve örgütlenme özgürlüğü için mücadele etmiştir. Bu haklar, temel insan hakkı olarak güvence altına alınmıştır.

GEZİ BİR DEMOKRASİ BİLDİRİSİDİR

Bugün yeniden yargılanmak istenen Gezi, bir demokrasi bildirisidir. Gezi, ülkenin bütün halkın aralarındaki ayırımları bir yana bırakarak demokrasiye sahip çıkma manifestosudur. Gezi, ülkenin ağacına, toprağına, suyuna, demokrasisine, özgürlüğüne bağlanma eylemidir. Gezi, darbelere, dış müdahalelere karşı halkın kaderini eline almasıdır. Gezi ağaç kesme ile kalekol yapımı arasındaki ilişkiye işaret ederek İstanbul’dan Lice’ye uzanan halkların kardeşliği köprüsüdür. Bu devasa halk hareketi, devam etmektedir. Gezi'nin etkisi ilk olarak kendisini 7 Haziran seçimlerinde HDP’nin yüzde onu aşan seçim sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır.

31 Mart İstanbul seçimlerinde tek adam tek parti rejimimin inşa edilmesine karşı, aralarında derin siyasal farklılıklarına rağmen, tüzel kişilik olarak değil, seçimlerde birbirini gözeten tutum olarak bu tezahür etti. Sandıkta yapılan güç birliği ile kendisini açığa çıkardı. İstanbul seçimlerine müdahale karşısında oy verdiği adayı değiştirerek ya da oy kullanmayarak yüz binlerce fark atan irade de Gezi'nin devamıdır. Bu nedenle de Gezi bir grubun ya da örgütün eylemi olmadığı gibi sonradan da bir örgüt biçimine kavuşmamıştır. Ancak ülkenin vicdanı olmaya devam etmektedir.

Polis kayıtlarına göre Gezi eylemine ülke çapında milyonlarca kişi katılmıştır. Bu gün açılan bu dava üzerinden bize, milyonlara; siz bilmiyorsunuz ama sizi birileri kandırdı, kendi emelleri için kullandı, denilmek isteniyor. Açılan dava ile bu fikir enjekte edilmek istenmektedir, Gezi kirletilmek istenmektedir. Bunun için dün kendilerini iktidara taşıyan Açık Toplum Enstitüsü türü uluslararası kuruluşlar işaret ediliyor. Siz iktidara gelmek için uluslararası güç odaklarının kapısını aşındırdığınız için size karşı olanların da aynı yoldan gittiğini zannediyorsunuz. Sizi kandırmadıklarını biliyoruz, sizlerin siyasi hedefleriniz onlarla örtüşüyordu. Çatışmanız da mal paylaşımından çıktı.

Toplumsal olaylar “kandırılma” içermez. Gezi'ye katılan milyonların siyasi talepleri de ne darbecilerin hedefleriyle ne de uluslararası kuruluşların hedefiyle uyuşmaz. Bu eylemin kaynağını, kışkırtıcısını arıyorsanız aynaya bir bakın, kendinizi göreceksiniz. Sizin toplumu boğan otoriterliğiniz, ülkeyi bir ticarethane olarak gören anlayışınız, evlerin içine kadar giren yaşama müdahale tutumunuz, örgütsüzleştirerek ekmeğe muhtaç hale getirdiğiniz emekçileri olan düşmanlığınız bu eylemi kışkırtmıştır. Bu anlamda bu hareketi açığa çıkarma sorumluluğu size aittir. Bir yargılama olmalıdır. Ama bu Gezi'ye katılan bir ülkenin yargılanması olmayacaktır. Gezi'yi ortaya çıkaran antidemokratik uygulamaların ve Gezi'ye katılan bütün bir ülkeye uygulanan şiddetin yargılanması olmalıdır.