Merhametli bir hekim: Dr. Albert Schweitzer

Dr. Albert Schweitzer’in 100 yıldan fazla bir süre önce kurmuş olduğu hastane günümüzde hâlâ ayaktadır. Kurmuş olduğu hastaneyi bir sömürge hastanesinden yerel ve Gabon halkının bir hastanesi yapma hayali günümüzde gerçekleşmiş gibi görünmektedir.

Hakan Yaman*

Dr. Albert Schweitzer (1875-1965) Alsaslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ailesi müzik ve eğitim ile ilgiliydi ve kilisede müzisyen olarak görev yapmışlardır. Kendisi ise önce dini eğitimi almış ve ardından Strasburg’da rahiplik yapmıştır. Çocukluğundan itibaren müzik eğitimi de almış ve 18 yaşına kadar profesyonel org sanatçısı olarak çalışmıştır. Bu etkinlik vesilesiyle daha sonraki tıbbi eğitimi ve daha sonra kuracağı Afrika hastanesi için gelir elde etmiştir. Yirmi dokuz yaşında (1904) tıp eğitimine başlamıştır. Afrika’ya sağlık çalışanı olarak gitme arzusu nedeniyle 1913 yılında Strasburg Üniversitesi’nden tabip olarak mezun olmuştur ve aynı yıl Lambaréné’de (Fransız Ekvatoryal Afrika; günümüzde Gabon) hastanesini kurmuştur. Amacı burada geçmişte ve o gün yaşanan acıları dindirmekti. Avrupalı sömürgecilerin günahlarının kefaretini ödemek istiyordu. Ayrıca, eşi ve kendisi de 1917 yılında savaş esiri olarak kampa gönderilmişlerdi. Bir yıl sonra bu kamptan çıkan Dr. Albert Schweitzer altı yıl kalmak üzere Avrupa’ya geçmiştir. Burada yine dini görevler almış, dersler vermiş ve tıbbi eğitimler almıştır.

Dr. Albert Schweitzer 1924 yılından ömrünün sonuna kadar kalmak üzere Lambaréné’e yerleşmiştir. Kısa süreli seyahatleri dışında hep hastanesi ve civarında kalmıştır. Kişisel telifleri, diğer gelirleri ve tüm dünyadan edindiği bağışlarla hastanesini 70 binalık bir kompleks haline genişletmiştir ve 1960’lı yıllar itibariyle 500 kadar yataklı hastaya hizmet vermiştir. Hastanede hekim, cerrah ve idareci işlevleri yanı sıra papaz, yazar, müzisyen ve sayısız misafirin ev sahibi olarak yaşamış ve hizmet vermiştir. Vermiş olduğu bu hizmetlere karşılık Frankfurt Goethe Ödülü ve üniversitelerden onursal doktor ünvanları almıştır. Nobel Ödülü’nü ise 1952 yılında almıştır. Nobel ile birlikte aldığı maddi ödül ile hastanesine bir cüzzam kliniği açmıştır.

1965 yılında vefat eden Albert Schweitzer Lambaréné’e defnedilmiştir.

Albert Schweitzer Nobel Barış Ödülü’nü (1952) aldığında, Eugene Smith bu ünlü hekim ile bir fotoröportaj yapmak için Lambaréné’e gitmiştir.

Beklentisi, 20’nci yüzyılda Afrika’nın batısında yaşayan bu ünlü hekimi yakından tanımak ve ortaya koyduğu hizmetleri dünya ile paylaşmaktı. Dr. Albert Schweitzer dışarıdan iki farklı biçimde algılanmaktadır. Bazılarına göre Afrika kıtasını aydınlatmaya çalışan bir insan, diğerleri için ise farklı hastalıkların pençesinde olan hastalara yardıma koşan bir aziz. Dr. Albert Schweitzer gerçekte ise düşünüldüğünden daha karmaşık bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 1954 yılında W. Eugene Smith Dr. Albert Schweitzer’in öyküsünü “A Man of Mercy,” (merhametli bir adam) başlığı ile LIFE dergisinde yayınlar. Dr. Albert Schweitzer “Beni Afrika’da görmeyenin, beni gerçekten bilmesi mümkün değildir” der. Kendisi Nobel Ödülü’nü almak için Norveç’e gittiğinde bir hümanist ve aziz olarak ve Avrupa’da bir rahip, yazar ve müzisyen olarak başarılı bir yaşamı feda eden bir kişi olarak alkışlanırken kendisine hayran olan ve Afrika’da kendisini ziyaret edenler farklı bir insanı tanımışlardır. Kendisini demir bir yumrukla, kırsalda hastanesini yöneten bir kişi olarak görmüşlerdir. Hassas filozofun yerini otoriter bir hekim almıştır. Kendisi ağrı ve hastalıklar ile mücadele eden bir görev insanı olarak tanımlamış ve kendi Afrika anlayışını oluşturan dünyasına doğru yönelmiştir.

O dönemde halihazırda ününün zirvesinde olan bir Nobelli hekimin fotoğraflarının basılması LIFE dergisi için önemli bir olaydı. Üstelik fotoğraflar ünlü fotoğrafçı W. Eugene Smith tarafından çekilmişti. Özellikle bu fotoğraflardan en önemlisi Dr. Albert Schweitzer’i Afrika’nın derinliklerinde, bir hastane inşaatında göstermektedir. Dr. Albert Schweitzer’i güçlü kişiliği ile memleketinden binlerce mil ötede farklı bir gözle göstermektedir. Fotoğraf çok başarılı olsa da “gerçek değildir”. Kendisi iki negatifi kullanarak bir fotoğraf oluşturmuştur. Fotoğrafın üzerine bir testere ve insan eli ekleyerek manipülasyon yapmıştır (Şekil 1).

(Sağ alt köşedeki testere ve el gölgesinin mevcut fotoğraftaki bazı lekeleri örtmek için ya da fotoğrafa grafik öğeler/dramatik bir katman eklemek amacıyla yapıldığı düşünülmektedir).

Bu manipülasyon LIFE dergisinin kurallarına aykırı olsa da W. Eugene Smith fotoğraflarının baskısı ile bizzat kendisi uğraşmıştır ve manipüle olarak dergiye teslim etmiştir. Kendisi ünlü ve zor bir fotoğrafçıydı, bu nedenle derginin müdahalesi kısıtlı kalmıştır. Günümüzde de bu fotoğraf mevcut haliyle kabul görmektedir, çünkü bu fotoğraf W. Eugene Smith’in elinden çıkmıştır.

Dr. Albert Schweitzer’in 100 yıldan fazla bir süre önce kurmuş olduğu hastane günümüzde hâlâ ayaktadır. Kurmuş olduğu hastaneyi bir sömürge hastanesinden yerel ve Gabon halkının bir hastanesi yapma hayali günümüzde gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Yerli halk hâlâ bir Avrupalı bir yöneticinin bu kurumu yönetebileceği inancında olsa da hastanede çalışan Gabonluların oranı son yıllarda artmış durumdadır. Hastane hâlâ işlevini maddi sıkıntılara rağmen sürdürmektedir. Günümüzde HIV (AIDS) ve tüberküloz tedavisi öncelikli hizmet alanları halini almıştır.

Fotoğrafik olarak ise Gabon’da bulunan Dr. Albert Schweitzer Hastanesi fotoröportaj alanında önemli bir çalışmadır.

 

 

 

 

 

 

Hayatını bu işe vakfeden bir kişiyi gösterdiği gibi, medeni dünyadan uzak bir yerdeki sağlık hizmetlerinin sunumunu ve alt yapı çalışmalarını ortaya koymaktadır.

Merhametli bir adam olan Dr. Albert Schweitzer’in eserinin ölümsüzleştirilmesine büyük katkı sağlamıştır.

Kaynak:

1. Historic Albert Schweitzer Hospital adapts to new Africa. Erişim: https://www.pri.org/stories/2012-05-17/historic-albert-schweitzer-hospital-adapts-new-africa. Erişim Tarihi: 17.09.2019.

2. Essais (4) Man of Mercy – Albert Schweitzer (1954). Erişim: https://cboisnardtributewesmith.wordpress.com/essais/essais-4-man-of-mercy-albert-schweitzer-1954/. Erişim Tarihi: 17.09.2019.

3. Behind the Picture: Albert Schweitzer in Africa. Erişim: https://time.com/3878732/albert-schweitzer-in-africa-behind-the-picture/ Erişim Tarihi: 17.09.2019.

4. Albert Schweitzer Biographical. Erişim: https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1952/schweitzer/biographical/ Erişim Tarihi: 17.09.2019.

5. Life Magazine / W. Eugene Smith Man of Mercy Life 15th November 1954. Erişim: https://www.slightly-out-of-focus.com/product-page/w-eugene-smith-man-of-mercy-life-15th-november-1954 . Erişim Tarihi: 17.09.2019.

*Prof. Dr.


* Forum kategorimiz çok çeşitli türde içeriğe açıktır. Gazete Duvar'ın editoryal politikasıyla uyumlu olmak zorunda değildir.