VİDEO

Eşitsiz Denklem: Kömür Tartışmaları ve Türkiye

DUVAR- Türkiye geçtiğimiz hafta Paris İklim Anlaşması’nı onayladı. Anlaşma, iklim krizi ile kömür tüketimi arasında doğrudan bir ilişki kuruyor.

Türkiye OECD içinde en fazla kömürlü termik santrale ev sahipliği yapan ülke. Bu nedenle iklim anlaşmasına taraf olması kömür politikasında dönüşümü gerekli kılıyor. Eşitsiz Denklem’in bu bölümünde Türkiye’nin kömür politikası ve olası senaryolar ele alınıyor.