YAZARLAR

EŞİK Platformu'nun temele eşitlik harcı katma çabası

Eşitlik İçin Kadın Platformu'nda yeni yasama döneminde eşit temsil hakkımızı, gelecek siyasi sistemin temeline yerleştirmeye çalışmakla meşgulüz.

Gazete Duvar beş yıl önce dijital yayıncılık hayatına adım attığı zaman herhalde kimse gün gelip konvansiyonel medya hatta ana akım medya kadar etkili bir yayın organı haline geleceğini tahmin edemezdi. Geçen beş yılın gösterdiği şey Gazete Duvar’ın önemli bir toplumsal ihtiyaca tekabül ettiğiydi. Kanımca bu ihtiyaç bitmiş değil ki Gazete Duvar bitsin. Ülke yeni bir dönemin eşiğinden geçmeye hazırlanırken tüm kurumsal yapıların değişime hazırlandığı da gözden kaçmıyor ama bu ihtiyacın usuletle ve suhuletle karşılanması arzu edilir kuşkusuz. Hâlâ bunun mümkün olmasını diliyorum. Özellikle emekçilerin ekmeğiyle, gazetecilerin meslek yaşamıyla, editoryal bağımsızlıkla oynanmadan Duvar’da taşların yerine oturmasını umarım. Gazete’nin üst düzey yöneticileri arasında yaşananlara vakıf olmam mümkün değil. Hakemlik yapmaya yeltenmek hiç haddim değil. Üstelik doğrudan içinde yer almadığım bir meselede taraflardan birisine kolayca bağlanmaya kişiliğim de uygun değil. Giden, kalan tüm dostların kararları hayırlı, yolları açık olsun. Kimler ne kadar merak eder bilmem ama söylemiş olayım, taraf tutmak, taraf olmak şeklinde değil olduğum yerden yola devam etmek üzere ve bir kere daha Gazete Duvar’ın yolu açık olsun diyerek ben buradayım.

Duvar’daki kaynamalardan habersiz olarak biz kadınlar, başka bir yapının temeline odaklanmış haldeyiz. Ülkenin geçmeye hazırlandığı eşiğin sonrasına dair EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu'nda yeni yasama döneminde eşit temsil hakkımızı, gelecek siyasi sistemin temeline yerleştirmeye çalışmakla meşgulüz. Eşit temsil olmadan hiçbir sistemin demokratik olma ihtimali yok. Tüm siyasi parti genel başkanları ile kadın birimlerinin temsilcilerinin de katıldığı görüşmeler yapmak üzere harekete geçilmişti. Randevu taleplerimizin kabul sıralamasına göre üç partiyle görüşmeler tamamlandı. Ancak siyasi parti görüşmelerimiz genel başkanlarla sınırlı değil. Ayrı bir hattan altı muhalefet partisinin üzerinde uzlaşmak üzere çalıştığı ilkeler bildirgesi de ilgi alanımız elbette. Partilerin genel başkan yardımcılarının oluşturduğu müzakere ekibinde yer alan politikacılarla da birer birer görüşüyoruz. İlkeler belirlenirken, yol haritası oluşturulurken eşit temsil ve tüm alanlara, konulara dair kadın perspektifinin o metinlere girmesi, kadınların o masalarda yer alması için çabamız sürecek. Geçen hafta peş peşe üç günde üç parti genel başkanı ile bir araya geldik. Emek Partisi ve Kadın Partisi ile yapılan görüşmeler sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile Perşembe günü gerçekleşen toplantıya ilişkin basın açıklamamızı da burada dikkatinize sunuyorum. Talep ve önerilerimizi benimseyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bizim uygun bulduğumuz bazı önerilerini iletti. Gerek Aylin Nazlıaka gerek Kemal Kılıçdaroğlu tarafından EŞİK Platformu'nun taleplerini yerine getirmek yönünde verilen sözlerin takipçisi olacağımızı da duyurmak isterim. Görüşmenin genel hatlarına dair bilgi aşağıdaki basın açıklamamızda görülebilir.

Basına ve Kamuoyuna:

Kadınların eşit yurttaşlık ve eşit temsil hakkı, şiddetsiz bir yaşam talebi muhalefetin ilkeler bildirgesinde açıkça yer almalı. 

EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun siyasi parti genel başkanları ve kadın birimleri ile gerçekleştirdiği ilk görüşmeler Cumhuriyet Halk Partisi ile devam etti.

Randevu talebimizi kısa sürede yanıtlayarak EŞİK bileşenlerine geniş zaman ayıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile toplantımız taleplerimizin kabulünü içeren uzlaşma açısından olumlu idi.

EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu, yeni yasama yılında da parlamentoyu ve tüm siyasi partileri merceğine alarak, genel başkan ve yönetim organlarıyla görüş alışverişi ve işbirliği halinde kadın politikalarını güçlendirmeye kararlı. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemizin öncesinde ve sonrasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve ekibi ile bir araya gelindi. Tüm siyasi parti genel başkanlarından beklentimizle uyumlu şekilde Kılıçdaroğlu görüşmemize kadın kollarının katılımı bizler için önemliydi. Başta geleceğin iktidarı olacak muhalefet partilerinin ortaklaşma metinlerinin yazım süreçleri olmak üzere partilerdeki tüm süreçlere, o partilerin kadınlarının katılımını EŞİK olarak özellikle önemsiyoruz.

Aralarında KESK, TTB, TÜBAKKOM gibi emek ve meslek örgütlerinin kadın birimlerinin temsilcilerinin de bulunduğu EŞİK bileşeni kadın örgütlerinden katılımcılar, yapılan görüşmede kadın kazanımlarından hiçbir noktada geri adım atmama yönündeki kararlılıklarını çok net ortaya koydu. Olası tehditleri, yakın dönemde Meclis gündemine getirilebilecek 5’inci yargı “reform” paketi gibi düzenlemelerle, kadın haklarını tırpanlamaya dönük bütün ihtimalleri aktararak ana muhalefet partisini bu konuda dikkatli/uyanık olmaya, mücadeleyi ortaklaştırmaya ve birlikte güçlenmeye davet etti. TCK 103 çerçevesinde çıkartılmak istenen çocuk istismarcılarına af girişimleri, boşanan kadının yoksulluk nafakasının sınırlandırılması, 6284 sayılı şiddet yasasının budanması, “çocuk haczi” adı altında kadınların velayet hakkının sınırlanması ve can güvenliklerinin tehdit edilmesi, kadının soyadı hakkına muhtemel yeni saldırılar, illerde kurulması düşünülen “sulh komisyonları”nın hukuk devleti ve laiklik ilkelerini ihlalin yanı sıra kadına karşı şiddet konusunda arabuluculuk/uzlaştırma yasağına da aykırı olacağı örnekleri dile getirildi. EŞİK’in kadın erkek eşitliğinin inşası için 5 acil talebi ve yerellerden başlayarak ortak çalışmanın önemi dile getirildi. Görüşmede ayrıca cinsel şiddet kriz merkezleri açılması; sığınakların sayı ve kapasitesinin arttırılması; LGBTİ+lara yönelik şiddet ve ayrımcılığın sonlandırılması; işyerlerinde şiddet ve cinsel tacizin önlenmesi ile ilgili İLO’nun 190 sayılı sözleşmesinin Türkiye tarafından imzalanması ve uygulanması için baskı gücü oluşturmak gereği dile getirildi. Kılıçdaroğlu bu talepleri dikkatle dinleyerek not aldı. Özellikle kentlerdeki ev kadınlarının güçlenmesine önem verdiğini vurguladı. “Milyonlar içinde ama yalnız bırakılmış” bu kadınlar için yerel yönetimlerin ve kadın örgütlerinin yapacağı tüm çalışmalara ve işbirliklerine her türlü desteği vereceğini belirtti. Bu açıdan yoksul mahallelerden başlayarak kreşlerin yaygınlaştırılmasının önemi üzerinde durdu. Kılıçdaroğlu, kadın cinayetlerinin nedenleri ve çözümü konusunda kapsamlı araştırmalar yapmak ve buna uygun politikalar üretmek gereğine işaret etti. İstanbul Sözleşmesi’nin önemi vurgulandı ve Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi denetim organı olan GREVİO Türkiye Raporu’nun ilgili bölümlerinin özetlerinin düzenli olarak genel başkana aktarıldığını belirtti.

Gerek Nazlıaka, gerek Kılıçdaroğlu bu kadar geniş bir kadın örgütünü bir araya getiren EŞİK platform gönüllüleriyle irtibat halinde olmaktan, bu meseleleri ele almaktan memnuniyetlerini ifade etti. Platformun çalışmalarını ve çabalarını takip ettiklerini, yararlandıklarını söyledi.

Kabul edilen randevu talepleri doğrultusunda siyasi parti genel başkanları ile görüşmelerimiz mecliste grubu olan yada olmayan tüm partilerle devam edecek. EŞİK Platform gönüllüleri tarafından iletilen ve yukarıda özetlenen görüşler şüphesiz laik hukuk devleti niteliği ve Medeni Kanun’a bağlılık eksenini temel alıyordu. Aynı ilkeler çerçevesinde görüş ve politika önerilerimizi, tüm parti liderleri ve kadın kolları/komisyonları/başkanları ile paylaşmayı sürdüreceğiz.

6 muhalefet partisinin oluşturmaya çalıştığı ilkeler bildirgesinin eşit temsili ilke edinmesi ve ortak görüş oluşturmayı gerektiren her konunun kadın perspektifini içermesi için de çalışıyoruz. Bu amaçla partiler adına masada yer alan müzakerecilerin birisi kadın olmak üzere iki kişiden oluşması önerimizle birlikte açıklamada yer alan görüş ve taleplerimizi, basında yer alan parti temsilcileri ile teker teker görüşerek iletmeyi de önemsiyoruz. Bu amaçla Muharrem Erkek ve Bahadır Erdem ile oldukça verimli geçen görüşmeler yapıldı. Diğer parti temsilcileri ile görüşmeler de sürecek.

EŞİK - Eşitlik İçin Kadın Platformu / 16 Ekim 2021

Mail: [email protected]

Twitter ve Instagram: esik_platform

Facebook: esikplatform

Youtube: eşitlikiçinkadınplatformu

 


Berrin Sönmez Kimdir?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu. Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak akademiye geçti. Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na giriş süreci üzerine yüksek lisans tezi yazdı. Halkevi ve kültürel dönüşüm konulu doktora tezini yarıda bırakarak akademiden ayrılıp öğretmenlik yaptı. Daha sonra tekrar akademiye dönerek okutman ve öğretim görevlisi unvanlarıyla lisans ve ön lisans programlarında inkılap tarihi ve kültür tarihi dersleri verdi. 28 Şubat sürecindeki akademik tasfiye ile üniversiteden uzaklaştırıldı. Dönemin keyfi idaresi ve idareye tam bağımlı yargısı, akademik kadroları “rektörün takdir yetkisine” bırakarak tasfiyeleri gerçekleştirdiği ve hak arama yolları yargı kararıyla tıkandığı için açıktan emekli oldu. Sırasıyla Maliye Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde ortalama dört-beş yıl demir atarak çalışma hayatını tamamladı. Kadın, çocuk, insan hakları, demokrasi ve barış savunucusu, feminist-aktivist Berrin Sönmez’in çeşitli dergilerde makale ve denemeleri yayınlanmıştır.