'Enerji teklifini geri çekin, çevre felaketi yaşanacak'

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi bu hafta Meclis’te görüşülmeye başlanacak. Meslek odaları “Sermayenin çıkarlarını koruyacak, çevre felaketine neden olacak” diyerek teklifin geri çekilmesini talep etti.

Yeni düzenleme ile araba lastiği 'biyokütle' sayılmaya devam edilecek.
Google Haberlere Abone ol

ANKARA - Enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklifin bu hafta Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenirken, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Pala, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel ve Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, düzenledikleri basın açıklamasıyla söz konusu kanun teklifinin geri çekilmesini talep etti.

enerji
Meslek odalarının başkanları basın toplantısı düzenledi.

'VATANDAŞ ALEYHİNE BİR SİSTEM OLUŞMUŞTUR'

Kanun teklifinin sermayenin talepleri doğrultusunda kamu yararına aykırı düzenlemeler içerdiğine dikkat çeken Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Pala, “Teklif ile 'özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha sağlıklı ve hızlı şekilde gerçekleştirmeleri' gerekçesi altında, kamu adına yürütülen denetim mekanizmaları ortadan kaldırılmaktadır. Sermayenin çıkarları doğrultusunda yıllar boyunca kamu işletmeciliğinin içi boşaltılmış, 80 yılda binbir emekle oluşturulan kamu kurumları peşkeş çekilmiş, sonuçta denetim ve şeffaflıktan uzak, vatandaş aleyhine bir sistem oluşmuştur” dedi.

'ATIKLARIN YAKILMASI YENİLEBİLİR ENERJİ DEĞİL, ÇEVRE FELAKETİ'

Bünyesinde çok sayıda Hidroelektrik Santralı (HES) ve Rüzgar Enerji Santralı (RES) olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM), son dönemde kaynak aktarma mekanizması haline geldiğini belirten Pala, söz konusu teklifi ile de çevreye verilen zararın artacağını savunarak şunları söyledi:

“Düzenleme ile araba lastiği 'biyokütle' sayılmaya devam edilmekte, üstelik çöp ve orman ürünlerinin yakılması da yenilenebilir tanımına eklenmektedir. Oysa atıkların yakılması yenilenebilir enerji değil tam bir çevre felaketidir. Bu yöntemin yenilenebilir enerji olarak kabul edilmesi YEKDEM üzerinden kimi çevrelere rant sağlanmak istendiği kuşkusunu akıllara getirmektedir. Türkiye'nin ömrünü tamamlamış lastikler, şehir çöpleri ve orman atıklarının yakılmasıyla üretilecek enerjiye değil, ucuz, sağlıklı ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına gereksinimi vardır. Kaynak türü ve teknolojisi ne olursa olsun doğaya ve insan sağlığına zarar veren, toplumsal yaşamı olumsuz etkileyen tesisler YEKDEM kapsamından çıkartılmalıdır.”

'SON 16 YILDA 23 KEZ MADEN KANUNU DEĞİŞTİRİLDİ'

Pala son 16 yıl içerisinde Maden Kanunu'nda 23 kez değişiklik yapıldığını ve yenisinin de kapıda olduğunu söyleyerek, “Politikasızlık nedeniyle zaten sorunlu alan haline gelen madencilik sektörünün sorunlarının artmasına neden olacaktır. Ülkemizde kamusal denetimin ve çalışmaların yürütülmesinde liyakat esasına uyulmadığı için çalışmalar mevzuata ve tekniğe uygun yürütülememektedir. Maden ruhsatlarında süre uzatım süresinin 6 aydan bir yıla çıkarılmasının nedeni liyakatsız atamalar olup kanun düzenlemeleri ile bu sorunlar düzeltilemez. Kanun teklifinde; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür işletmelerinin (TKİ) uhdelerinde bulunan ve rödövansçılara devredilen maden ruhsatlarının kamu kurumunun getirdiği mevcut bütün muafiyetlerden faydalanması sağlanarak, orman, çevre, tarım vb. gibi izinler de dahil rödövansçı şirketlere önemli ayrıcalıklar sağlanmakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda zaten sorunlu olan bu şirketler korunmaktadır” dedi.

'TOPLUM ÇIKARI, KAMU HİZMETİ, DOĞA KORUNMALI'

Söz konusu kanun teklifinin alanında uzman meslek odaları ile ortak hazırlanması gerektiği vurgusu yapan Pala, “Sermayenin taleplerinin, toplum çıkarı, kamu hizmeti ve kamu denetimi anlayışının önüne geçmediği, doğal kaynaklarımız ve yaşam alanlarımızın, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin korunduğu yeni bir düzenleme sektörün tüm paydaşlarının da katılımı ile hayata geçirilmelidir” diye konuştu.