Enerjide işlem hacmi yüzde 61 daraldı

2019’da enerji sektöründeki tüm birleşme ve satın almalar özel sektör oyuncuları arasında gerçekleşti. 22 birleşme ve satın alma işlemi toplamda yaklaşık 600 milyon dolar tutarında bir değere ulaşırken, 2018 yılındaki 1,52 milyar dolarlık işlem hacmine göre yüzde 61’lik bir azalma gösterdi.

DUVAR – PwC Türkiye’nin her yıl Türkiye enerji piyasasındaki birleşme ve satın alma işlemlerini yıllık olarak analiz ettiği ‘Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar 2019’ raporu yayımlandı. Bu yıl 12’ncisi hazırlanan raporda, 2019 yılındaki birleşme ve satın alma işlemleri ve 2020 yılında sektörü bekleyen gelişmelere yer verildi.

Rapora göre, 2019 yılında enerji sektöründe gerçekleşen 22 birleşme ve satın alma işlemi toplamda tahmini 600 milyon ABD doları tutarında bir değere ulaştı. Bu rakam, 2018 yılındaki 1,52 milyar ABD dolarlik işlem hacmine göre yüzde 61’lik bir azalma gösterdi. Ortalama işlem hacmi de 66 milyon ABD dolarından 27 milyon ABD dolarına geriledi.

FİNANSMANA ULAŞMAK ZORLAŞTI

Sektörde son iki yılda birleşme ve satın alma işlemlerinde devam eden bu azalmanın altında, olumsuz kur hareketleri ve global dinamikler paralelinde proje finansmanına ulaşmanın giderek zorlaşması yer alıyor. Son bir kaç senedir etkili olan bu iki ana faktör, piyasa dinamikleri ve şirketlerin bilançoları üzerinde önemli bir baskı yaratmaya devam ediyor.

SON 11 YILDA BİR İLK

2008 yılından beri ilk kez Türkiye enerji pazarında hiçbir özelleştirmenin gerçekleşmediği 2019 yılında, tüm birleşme ve satın almalar özel sektör oyuncuları arasında gerçekleşti. Doğal gaz ile üretim yapan elektrik santrallerinin kötüleşen ticari koşulları ve kömür ile üretim yapan elektrik santrallerinin finansman sıkıntıları nedeniyle yenilenebilir enerji varlıkları satın almalar için daha cazip hedefler haline geldi. Bunun sektöre yansıması ise, söz konusu segmentteki 21 enerji birleşme ve satın alma işleminin 19’unun yenilenebilir enerji varlıkları alanında gerçekleşmesi oldu.

2019, petrol ve gaz piyasasının, halka açıklanan tek bir işlem dışında, tamamen sessizliğe büründüğü bir sene olurken, bu durumun özellikle akaryakıt piyasasındaki gelir dengeleri üzerindeki baskıdan kaynaklandığı görüsü güçlenmeye devam ediyor. Bununla beraber, geçtiğimiz haftalarda kamuoyuyla paylaşılan bazı satın alma işlemlerinin, 2020’de bu segmente tekrar hareketlilik kazandırmaya başladığı görülüyor.

ÖDENEMEYEN KREDİLERE ÇÖZÜM BULUNMALI

2019’da yabancı yatırımcının işlem toplam işlem tutarı içindeki payı yüzde 60’a yaklaştı

2018’deki enerji birleşme ve satın alma işlemlerinin neredeyse tamamı yerli oyuncular tarafından gerçekleştirilmişken, 2019’da daha dengeli bir durum gözlendi ve yabancı yatırımcıların dahil olduğu birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam tahmini değerinin payı yüzde 57’ye yükseldi.

PwC Türkiye Şirket Satın Alma ve Birleşme Hizmetleri Ortağı Engin Alioğlu, anlaşma sayılarının tekrar artışa geçmesi için yerli ve yabancı tüm yatırımcıların özellikle düzenleme ve liberalleşme alanlarında daha fazlasının yapılmasını talep ettiğine dikkat çekerken, 2020’de bu taleplerin test edileceğini vurguladı.

Alioğlu, elektrik piyasanda ödenemeyen kredilere çözüm bulunması, YEKDEM sonrası dönemin açıklığa kavuşturulması, potansiyel halka arzların sonuçları, yasal düzenleme alanındaki eksikliklerin giderilmesi için piyasa odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi ve akaryakıt piyasasındaki şartların iyileştirilmesi gibi adımların 2020 yılındaki enerji birleşme ve satın alma işlemlerinde belirleyici olacağını belirtti.
(EKONOMİ SERVİSİ)