BDDK'nin bazı yetkileri TCMB'ye devredildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'nın gözetim etkinliği artırıldı.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından katkı payı alınabilecek kuruluşlar arasında yer almayacak. Resmi Gazete'de yeni yayınlanan kanuna göre banka kartları ve kredi kartları ile ilgili yürütülecek "takas ve mahsup" faaliyetlerine ilişkin ifadeler de 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndan çıkarılacak.

"Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kendi aralarındaki ilişkileri için üyeliğin zorunlu kılındığı Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.

Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin yürütülen gözetim faaliyetleri kapsamında, Merkez Bankası'nın (TCMB) gözetim faaliyetlerinin etkinliği artırıldı. TCMB, gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşların gerçekleştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü durumlarda anlık ve işlem bazında olmak üzere talep edebilecek.

TCMB, sistemik öneme sahip kurulmuş ve kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilecek.

Ödeme sistemleri alanındaki teminat uygulamalarına ilişkin hüküm daha açık ve anlaşılabilir şekle getirilerek; teminat uygulamaları bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'na koşut hükümlere yer verildi.

BDDK'nin 6493 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkilerinin TCMB'ye devredilmesini teminen, ikincil düzenleme yapma yetkisi TCMB'ye devredildi.

TCMB'ye ödeme hizmeti kapsamındaki belirli bir işlem türüne ilişkin olarak herhangi bir isim altında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etme, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakma yetkisi verildi.

TCMB'ye elektronik para kuruluşlarının hangi faaliyetlerinin kredi verme faaliyeti olarak değerlendirilmeyeceğine ilişkin yetki verildi.

BDDK'nin 6493 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri TCMB'ye devredilecek ve TCMB ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

Kanunla, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı konusundaki düzenlemelere uyması gereken bankaların konu ile ilgili denetimlerinin de yapılabilmesini sağlamak amacıyla TCMB'ye yetki verecek hükümler eklendi.

PTT'nin ödemeler alanındaki faaliyetlerinin TCMB tarafından denetlenmesi sürecini etkinleştirmek adına ödeme ve e-para kuruluşlarına ilişkin denetim yapılması sürecinde uygulanan bazı hususlar PTT için de geçerli olacak.

Kanun kapsamında verilebilecek idari para cezasına ilişkin tutarlar yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak güncellendi. Söz konusu idari para cezalarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılmasına imkan tanındı.

Kanunla, BDDK'nin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkilerinin TCMB'ye devredilmesi dolayısıyla söz konusu değişikliğe ilişkin geçiş hükümleri de düzenlendi. (HABER MERKEZİ)

Etiketler BDDK para TCMB tvmb