Kısa vadeli dış borç 121 milyar dolar

Kısa vadeli dış borç stoku ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 120,7 milyar dolara yükseldi.

DUVAR – Merkez Bankası (MB), Ağustos 2019 dış borç stoku rakamlarını açıkladı. Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 14,7 oranında azalarak 9,5 milyar dolar oldu. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8,7 oranında artarak 20,6 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5 artışla 13,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında azalışla 13,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku ise ağustos sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 120,7 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 oranında artarak 57,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,0 oranında artarak 57,1 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,9 oranında artarak 41 milyara yükseldi.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,9 oranında artarak 22,9 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde  6,1 oranında artarak 91,4 milyar olarak gerçekleşti.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında azalarak 46,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 12,9 oranında artarak 73,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 8,1 oranında azalışla 2019 Ağustos sonu itibarıyla 91 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 487 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2019 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonun yüzde 50,4’ü dolar, yüzde 30,8’i euro, yüzde 13,1’i TL ve yüzde 5,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2019 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,4, Merkez Bankası’nın yüzde 3,7,  özel sektörün ise yüzde 77,9 oranında paya sahip olduğu görüldü.
(EKONOMİ SERVİSİ)