Elektrik sektörünün borcu 47 milyar dolar

Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı veriler, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün borç batağında olduğunu ortaya koydu. 47 milyar dolarlık kredi ödemelerinin geri döndürülememesi halinde finans sektörünü de zorlu günler bekliyor.

DUVAR – Doğalgaz çevrim santrallerinin yüklü borçlarının bankacılık sektörünü de sarsabileceği değerlendirmeleri üzerine Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıklama yapmak zorunda kaldı. Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civarında olduğu bilgisini paylaşan TBB, yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün ise 12-13 milyar doları düzeyinde bulunduğunu duyurdu.

Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanmasının beklendiği bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bu kredilere ilişkin sınıflandırma ve karşılık hesaplamaları uluslararası finansal modellere ve denetime uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kredi teminatları ve santrallerin nakit akış projeksiyonlarındaki beklentilerin farklı olması nedeniyle karşılık oranları bankalar arasında fark gösterebilmektedir.

En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır. Bu kredilerinin tamamının 3. gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0,22 seviyesinde kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere ilişkin en muhafazakâr şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir.”
(EKONOMİ SERVİSİ)