Nükleer santrale 'varlık fonu', belediyeye saraysız AOÇ

Türkiye Varlık Fonu kuruluyor... AOÇ arazisinin 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesini de içeren torba yasa TBMM'ye sunuldu.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - TBMM'ye sunulan yeni torba yasa ile getirilecek Türkiye Varlık Fonu, çok sayıda ticari işlem üzerinden yapılacak kesintilerle oluşturulacak ve nükleer santral, havalimanı gibi 'büyük projelerin desteklenmesinde' kullanılacak. Yasada ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da içinde yer aldığı bölge hariç AOÇ arazisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devri de yer alıyor. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre böylece, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu alan da AOÇ arazisine dahil olmaktan çıkarılmış oluyor.

Hükümet, içerisinde birçok yasa ve vergiden muaf Türkiye Varlık Fonu kurulmasından Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) alanların 29 yıllığına bedelsiz Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine, güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyulması halinde belediyelere ait binaların İçişleri Bakanlığı’na verilmesinden cep telefonlarında verginin artırılmasına kadar çok sayıda düzenlemenin yer aldığı 75 maddelik torba tasarıyı Meclis’e sundu.

FON NERELERDEN PARA ALACAK?

TBMM'ye sunulan Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen, özel hukuk hükümlerine tabi 'Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi' kurulacak.

NTV'de yer alan habere göre, borsalarda işlem gören yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, alım satımı yapılabilen yabancı kamu, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ihraççı payları, vadeli mevduat, katılma hesabı, tüm tahsisli Hazine taşınmazları ve mevduat sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirilecek.

Fon katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar ve sertifikalar, takasbank para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri, ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler veya yabancı şirketler tarafından yapılacak yatırımlara iştirak ve diğer yatırım araçları işlemleri de şirket tarafından Fon adına yapılacak.

Türk Ticaret Kanunu'na tabi olmaksızın paylara tanınacak imtiyazlar, tasfiye, devir, birleşme, fesih, organlar, komiteler, bunların oluşumu, görev yetki ve sorumlulukları, hesapları ve kârlarının dağıtımının yer aldığı esas sözleşmesi doğrudan tescil ve ilan edilecek.

KURULUŞ SERMAYESİ 50 MİLYON LİRA

Şirketin 50 milyon lira olan kuruluş sermayesi, Özelleştirme Fonu'ndan karşılanacak. Şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu kurulacak. Ayrıca gerek görülmesi halinde, Türkiye Varlık Fonu'na bağlı alt fonlar kurulabilecek. Tasarıyla, Türkiye Varlık Fonu'nun kaynakları da belirleniyor. Fonla otoyollar, Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü ve havalimanı , nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine finansman sağlanacağı belirtiliyor. Fonla, doğalgaz ve petrol gibi yurt dışındaki stratejik sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilecek. Şirket ve fonun finansal tabloları Sayıştay Yasası’na tabi olmayacak. Fonun mal varlığı ile şirketin mal varlığı ayrı olacak. Fonun mal varlığı rehin edilemeyecek, başka bir amaçla tasarruf edilemeyecek, ihtiyati tedbir konulamayacak, iflas masasına dahil edilemeyecek.

Şirketin kuracağı şirketler de yararlanacak

- Şirket ile fon gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Şirket ile fon ayrıca emlak vergisi, tapu bedellerinden de muaf olacak. Damga vergisi, banka ve sigorta vergilerinden de istisna tutulacak. Şirket ile fon kamuya uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara da tabi olmayacak.

- Aralarında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası, Devlet Memurları Yasası, Harcırah Yasası, KİT’ler ile Fonların TBMM’ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa, Kamu İhale Yasası ile Devlet İhale Yasası’nın da bulunduğu birçok yasa, fon ve şirket ile bu şirket tarafından kurulacak diğer şirketler için uygulanmayacak. Yani şirket ile fon bu yasalardan muaf olacak.

- Şirketin kurduğu varlık kiralama şirketleri de tüm hak, istisna, indirim ve muafiyetlerden yararlanacak.

AOÇ arazisi belediyeye

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre yasa ile getirilen diğer düzenlemeler şöyle:

- AOÇ içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından temapark, hayvanat bahçesi, rekreasyon alanları ve ziyaretçiler için ticari alanlar yapılacak. Bu yapılarla ilgili imar planı, proje, ruhsat gibi işlemler Kültür ve Tabiat Vaklıklarını Koruma Yasası ile diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmayacak. AOÇ arazileri 29 yıl süre ile bedelsiz Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilecek. Belediye buralardaki işletmeleri kiraya verebilecek.

- Üzerlerinde fabrika ya da ticarethane bulunan ancak mahkemelerce orman üzerine inşaa edildiği belirlenen yerler, orman olmaktan çıkarılacak. Binalar da devlet tarafından kullanıma alınacak.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri gelir vergisinden ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Ancak bu düzenleme 1 Ocak 2017’den itibaren faaliyete başlayacak yerler için geçerli olacak.

- Cep telefonlarından alınabilecek özel tüketim vergisi oranı 40 liradan 160 liraya çıkarılacak.

- Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk otobüsü ve belediye otobüsü taşımacılığında kullanılan taşıtlar ile ticari yük taşımacılığındaki ticari araçlar yenilenecek. Eski araçlar, iki yıl içerisinde elden çıkarılacak.

- Toplam 22 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

- Terör olayları nedeniyle hasar gören binaların ve altyapının bir an önce yenilenebilmesi için imar ve projelerle ilgili bütün yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilecek. Mal sahiplerinin tespit edilememesi halinde sahiplik bu tespit yapılana kadar Hazine adına yapılacak.

- Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç halinde nöbet verilecek.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın kritik maddeleri ertelenecek. Kamu kurumları ile 1 milyon işyeri ve 4.2 milyon çalışanı kapsayan 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 1 Temmuz 2017’ye ertelenecek.

- Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ile bu hakkını kaybeden sendikalara 2 yıl daha toplusözleşme imzalama hakkı verilecek.

- Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun kararı ile proje bazlı desteklenmesine karar verilen yatırımlara yüzde 100’e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecek. Yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının yarısı karşılanabilecek.

- Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle KDV istisnası için “stratejik yatırım” olma şartı kaldırılacak. 500 milyon TL tutarındaki asgari yatırım şartı 50 milyon TL’ye indirilebilecek.