Eğitimciler için Danıştay'dan karar: 'İnsan hakları adına kazanım'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "FETÖ/PDY” iltisaklı okullara ilişkin genelgesine göre okullarda çalışan eğitimcilerin çalışma izin onayının iptalini içeren madde iptal edildi.

Google Haberlere Abone ol

İZMİR – Altıparmak Hukuk Bürosu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Bağlantılı Olduğu Tespit Edilen Kurumlar" konulu Genelgesi'nin üçüncü maddesinde yer alan ve bu okullarda çalışan eğitimcileri doğrudan etkileyen, "bu personele başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izin onayı düzenlenmeyecek ve MEBBİS üzerinde gerekli bilgiler işlenecektir" ibaresine karşı dava açtı. Açılan davada Danıştay 8'inci Dairesi iptal kararı verdi.

'HUKUK VE İNSAN HAKLARI ADINA BİR KAZANIMDIR'

Söz konusu ibarenin iptaline hükmeden Danıştay 8'inci Dairesi kararında, “5580 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen hükümleri dikkate alındığında; koşulların oluşması halinde, 5580 sayılı Kanun'a tabi kurumlarda görev yapan personelin çalışma izninin iptalinin mümkün olduğu, ancak; "bir daha özel öğretim kurumlarında çalışma izni verilmemesi" sonucunu doğuracak veya buna imkan verecek bir kuralın bulunmadığı görüldüğünden; dava konusu Genelge'nin 3. maddesinde, kapsamda bulunan kurumlarda görev yapan, yönetici, eğitimci, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personele bir daha çalışma izni verilmemesi yolunda getirilen kuralın kanuni dayanağının bulunmadığı görülmektedir…” ifadelerine yer verdi.

Davayla ilgili açıklama yapan Altıparmak Hukuk Bürosu ise “Bu düzenleme Anayasa ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile koruma altına alınmış olan; çalışma hürriyetine, gelişme hakkına, hukuki güvenlik ilkesine, kanunilik ilkesine, cezaların şahsiliği ilkesine, masumiyet karinesine ve en nihayetinde hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır. Genelgenin ilgili düzenlemesi iptal edilmediği takdirde, sadece bu okullarda öğretmenlik yaptıkları gerekçesiyle çalışma hakları ömür boyu ellerinden alınan öğretmenlerin aslında 'sivil ölüme' mahkum edildikleri açıktır" dedi.

Kararın insan hakları adına bir kazanım olduğunu belirten hukuk bürosu, “Olağanüstü Hal kapsamında alınan, insan hak ve özgürlüklerine yönelik ölçüsüz ve hukuk dışı müdahalelerin bir örneğini oluşturan dava konusu düzenlemenin iptal edilmiş olması, hukuk devleti ve insan hakları adına bir kazanımdır. Hukuk büromuz, herhangi bir ayrım gözetmeksizin insan hakları savunuculuğunda kendisine düşeni yerine getirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı. (DUVAR)