Üç ülkeden ortak mülteci adımı: Ortak mülteci mekanizması önerisi

Bulgaristan, Yunanistan ve Kıbrıs, mültecilerle ile ilgili olarak AB'yi daha etkin bir pozisyona zorlamak için ortak adım atma kararı aldı. Üç ülke, AB'ye ortak rapor sundu.

Nikolaos Stelya  nstelya@gazeteduvar.com.tr

DUVARSofya, Atina ve Lefkoşa Avrupa Birliği (AB) nezdinde ortak bir mülteci mekanizmasının kurulmasından yana tavır alıyor. Üç ülkenin içişleri bakanlıkları, yeni süreçte adımlarını birlikte atarak AB’den daha fazla teknik ve mali yardım talep edecek. Bu çerçevede Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Bulgaristan, içişleri bakanları aracılığıyla Lüksemburg’da AB’nin Adalet ve İçişleri Konseyi’ne, Doğu Akdeniz’de mülteci baskıları ile ilgili pozisyonlarını ve önerilerini içeren ortak bir belge sundu. Yeni ortak girişimin amacı “Doğu Akdeniz hattında artan göç akımlarını çözmek için etkili önlemler alınması” olarak açıklandı.

ÜÇ ÜLKENİN ÖNERİSİ 

Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan AB’ye üye devletlerin konuyu tek başlarına yönetemediklerinin ispatlanması durumunda, göçmen ve mültecilerin Doğu Akdeniz ülkelerinden kendi ülkelerine iadesi için işleyen ortak bir Avrupa mekanizması kurulması konusunu gündeme getirdi. Bu sorundan etkilenen ülkelere yeterli destek ve kaynağın verilmesi talebinde bulundu.

MÜLTECİ AKIMINDA ARTIŞ

AB’ye sunulan ortak raporda, 19 Ağustos’tan 1 Eylül’e kadar Batı Akdeniz/Atlantik yoluyla bin 133, Orta Akdeniz yoluyla bin 369, Doğu Akdeniz yoluyla 4 bin 879 göçmenin, mültecinin ve iltica talebinde bulunan insanın AB topraklarına giriş yapmış olduklarına dikkat çektiler. 2-9 Eylül döneminde ise Batı Akdeniz/Atlantik yoluyla 736, Orta Akdeniz yoluyla 480 ve Doğu Akdeniz yoluyla 2 bin 707 insanın intikali kayıt altına alınabildi.

SURİYE OPERASYONU KAYGILANDIRIYOR

Türkiye’nin yakın zamanda Suriye’nin kuzeydoğusuna planladığı operasyon, Irak’ta yeni karmaşa ve İdlib meselesi AB’nin kapısını çalan üç ülkeyi endişelendiren başka bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ülkelerden yapılan son açıklamalarda jeopolitik faktörlerden, geniş bölgedeki ve özellikle Suriye’deki çatışmalardan dolayı, endişe verici durumun daha uzun zaman sürmesi olasılığının ortaya çıktığının altını çiziliyor.