'İnsani Yardım Zirvesi'nden Bugüne Yerelleşme Çalıştayı' düzenlenecek

Yerelleşme Savunuculuk Grubu tarafından düzenlenen ‘Dünya İnsani Zirvesi'nden Bugüne Yerelleşme Çalıştayı’, 24 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilecek.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Türkiye’de insani yardım ve insan hakları çalışmalarının yerelleşmesini savunan ve destekleyen bağımsız bir yerel girişim olan Yerelleşme Savunuculuk Grubu, ‘Dünya İnsani Zirvesi'nden Bugüne Yerelleşme Çalıştayı’nda fon sağlayan kurumlar ve uluslararası kuruluşlarla ‘yerelleşme’yi konuşacak.

Çalıştay kapsamında paylaşılan basın bülteni şöyle:

"Savaşlar, çatışmalar, iklim krizinin etkileri ve ekonomik sebepler sonucu göçün görünür ve tartışılır hâle geldiği günümüzde ‘zorunlu göç’ü ve insani yardımı da konuşmak gerekli. Doğal ve insan kaynaklı felaketlerden etkilenen insanların hayatlarını iyileştirmek üzere yapılan çalışmalar, ‘insani yardım’ olarak tanımlanıyor. İnsani yardım camiası müdahale ve iyileştirme çalışmalarının verimliliği, etkinliği ve hesap verilebilirliği için yerelleşme gereğini vurguluyor. Yani ihtiyaçların karşılanırken, yerele daha fazla inisiyatif verilmesi ve var olan yerel kapasitenin daha da güçlendirilmesini öneriyor. 28 üyesi bulunan Yerelleşme Savunuculuk Grubu, Mayıs ayında düzenlenecek çalıştayda, insani yardım alanında faaliyet gösteren yerel örgütlerle fon sağlayan kurumları, Birleşmiş Milletler ajanslarını ve uluslararası insani yardım kuruluşlarını bir araya getirecek.

‘Dünya İnsani Zirvesi'nden Bugüne Yerelleşme’ Çalıştayı, yerelleşmenin insani yardımı dönüştürecek bir yaklaşım olarak kabul edildiği Dünya İnsani Zirvesi'nin 6. yıldönümüne denk gelecek şekilde 24 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek. Çalıştayda, STÖ’lerle uluslararası fon sağlayıcı ve aracı kuruluşlar ilk defa aynı masaya oturarak partnerlik ilişkilerinin daha eşit ve adil bir dünya için geliştirilmesini konuşacak. Zirve’nin önemli çıktılarından olan yerelleşmeyi hedefleyen ‘Büyük Uzlaşma’ (Grand Bargain) taahhütleri, yaşanan zorluklar ve iyi uygulamalar masaya yatırılacak."

Yerelleşme Savunuculuk Grubu üyeleri:

Erişim Destek Derneği (EDD)
Genç Gelişim ve Girişim Derneği
Göçmen Dayanışma Derneği
Hayata Destek Derneği
Habitat Derneği
İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (IGAM)
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (IKGV)
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
Kalkınma için İnovasyon Derneği (I4D)
KAOS-GL Derneği
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Kırkayak Kültür Derneği
Küresel Akıl Derneği
Mavi Kalem Derneği
Maya Vakfı
Menekşe Organizasyon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Violet Syria)
Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-DER)
Mülteci Destek Derneği (MUDEM)
Mülteci Hakları Merkezi
Nirengi Derneği
Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD/ASAM)
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Türkiye Mülteci Konseyi (içinde mülteci örgütlerin de bulunduğu 21 STÖ barındıran bir ağ)
Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği (ICHILD)
Uluslararası Mavi Hilal Vakfı (IBC)
Watan Derneği
Yuva Derneği

Yerelleşme Savunuculuk Grubu ve çalıştay hakkında daha fazla bilgiyi grubun sekretaryasına ulaşarak edinebilirsiniz.

İLETİŞİM:
Ceren Can
Yerelleşme Savunuculuk Grubu Koordinatörü
[email protected]