DİSK asgari ücret önerisini açıkladı: Net 5 bin 200 TL

DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı. DİSK Başkanı Çerkezoğlu, asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2022 yılı asgari ücret önerisini Ankara’da Genel-İş Sendikası’nın Genel Merkezi’nde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla duyurdu. DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini, net 5 bin 200 TL olarak açıkladı. 

'TÜRKİYE, ASGARİ ÜCRETLİLER TOPLUMU OLMAKTAN ÇIKARILMALI'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda DİSK’in yer almadığını belirten DİSK Başkanı Çerkezoğlu, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, “Asgari ücret sürecinde bütün emek örgütlerinin ortak bir tutum alması ve ortak politikalarla asgari ücret mücadelesi yürütmesinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede geçmiş yıllarda DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından açıklanan asgari ücrete ilişkin politikaların arkasında olduğumuzu bir kez daha açıklıyor ve bu yıl da benzer bir ortak tutumun son derece yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’nin asgari ücretler toplumu olmaktan çıkması gerektiğini belirten Çerkezoğlu, taleplerini şu başlıklarla sıraladı:

ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELDİ: Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır. Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir düzeyde saptanmalıdır.

NET ÖDENMELİ: Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü resmi enflasyona göre değil geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre saptanmalıdır. Dar gelirlilerin gıda enflasyonu ile kişi başına ekonomik büyüme asgari ücret artışında esas alınmalıdır. Asgari ücret net ödenmelidir. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmamalı ve asgari ücretliye bütçeden sosyal güvenlik pirim desteği sağlanmalıdır.

VERGİ DİLİMİ YÜZDE 10 OLMALI: Asgari ücret sonrası ücretlere uygulanacak vergi dilimi yüzde 10 olmalıdır. Vergi dilimlerine uygulanacak tarife enflasyon, ekonomik büyüme ve yeniden değerleme oranları dikkate alınarak saptanmalıdır. Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır.

TOPLU PAZARLIK ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI: Asgari ücret saptanırken bütün ücretlerde iyileşme sağlayacak vergi ve pirim desteği sağlanmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Diğer emek gelirlerindeki artışlar (ücretler, maaşlar, yevmiyeler ve emekli aylık ve gelirleri) asgari ücret artışının altında kalmamalıdır. Yasada yer alan teşmil mekanizması (toplu iş sözleşmelerinin sendikasız işyerlerine ve işçilere genişletilmesi) etkin biçimde uygulanmalıdır. Sendikalaşma ve toplu pazarlık önündeki engeller kaldırılmalı ve böylece Türkiye bir asgari ücretliler toplumu olmaktan çıkarılmalıdır.

BÜTÜN ÜCRETLERE İYİLEŞTİRME YAPILMALI: Bütün ücretlere bin TL iyileştirme yapılmalıdır. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1.000 TL iyileştirme mümkün olacaktır.

NET 5 BİN 200 TALEBİ: Asgari ücret net 5 bin 200 TL olmalıdır. Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5 bin 200 TL olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin 200 TL'yi aştığını, Aralık 2021'de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak (bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile) asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5 bin 200 TL olmalıdır.

‘ASGARİ ÜCRETİN İNSANCA YAŞAYACAK BİR DÜZEYE YÜKSELTİLMESİ GEREKLİDİR VE MÜMKÜNDÜR’

Çerkezoğlu’na AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un asgari ücretle ilgili yaptığı “Asgari ücret yaşanılabilir bir seviyeye çıkarılmalı. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması" açıklaması hatırlatıldı. “Siz bu açıklamayı gerçekçi buluyor musunuz nedir düşünceniz?” sorusuna Çerkezoğlu şu ifadelerle yanıt verdi:

“Asgari ücret çok temel bir gündem haline geldiği için bu konuda iktidar sözcüleri de açıklama yaptı. Oldukça da erken başladı bu süreç. Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkan yardımcısının, çalışma bakanının çeşitli beyanları var. İktidar cephesinden de Türkiye’de işçilerin emekçilerin yaşadığı bu krizi gören ve asgari ücretle ilgili çeşitli açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye yükseltilmesi gereklidir ve mümkündür. Bunun yapılabilmesi için temel ilkeler önemlidir. Söylenen bu sözün bir gerçekliğinin olabilmesi için asgari ücretin bir işçi üzerinden değil, aile ile birlikte hesaplanması gerekiyor. Tabii ki gerçek enflasyon üzerindeki kaybın giderilmesi, TÜİK’in açıkladığı 19.89, resmi gıda enflasyonu bile 27.4 ama biz biliyoruz ki asgari ücretlinin, dar gelirlinin öncelikle karnını doyurması gerekiyor. Asgari ücretlinin gıda enflasyonu yüzde 35-40 bandında. Dolayısıyla gerçek enflasyon karşısında kaybın giderilmesi ve mutlaka büyümeden payını alan asgari ücret olması şart.” (DUVAR)