Duvar Kitap Dergi sayı 44: Yazarların gözünden: Seksen yıl sonra İstanbul!

Doğan Kitap etiketiyle raflarda yerini alan “İstanbul 2099”, Kutlukhan Kutlu ve Aslı Tohumcu’nun öykü derlemelerinden oluşuyor. Kitapta öyküleri olan yazarlara tek bir soru sorduk: İstanbul’u bu denli ilgi çekici yapan meselenin sebebi sizce nedir? Soner Sert imzasıyla...  Yusuf Mamay… Doksan altı yıllık ömrü boyunca, 236 bin 500 mısrayı kafasında gezdirdi durdu. Manas Destanı’nın şu an okuduğumuz Kırgız varyantı da onun dudaklarından dökülen kelimelerle oluşturuldu. Tabii Yusuf’un kayda geçmesine sebep olduğu tek şey Manas Destanı da değildi... Okan Çil, Mamay'ın hayatına yakından baktı.  Rohat Alakom, Türk milliyetçiliğinin mimarı Ziya Gökalp’in Kürtler üzerine hiç bilinmeyen çalışmalarını ve onun kendi içinde yaşadığı iki kimlikli mücadelenin bilinmeyen evrelerini “Ziya Gökalp’in Büyük Çilesi Kürtler” kitabında aktarıyor. ‘Kürt Ziya’ ile ‘Türkçü Ziya’nın kendi içinde yaşadığı savaşı aktarması açısından “Ziya Gökalp’ın büyük Çilesi Kürtler” kitabı ender bir çalışma olarak sanırım en azından iki tarafın milliyetçilerinin ilgisini çekecektir. Sadık Güleç'in kaleminden...  Tarihçi Emre Sencer’in kaleme aldığı “Ordu ve Millet- 1930’larda Almanya ve Türkiye’de Askerî Kültür” İletişim Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Almanya ve Türkiye üzerinden askerî kültürün ulusötesi karakteristiklerinin çözümlenmesini amaçlayan yazar, dönemin arşiv malzemelerini, askerî dergilerini birincil kaynak olarak kullanarak, Birinci Dünya Savaşı’nın asker cephesinden yansımalarını ve bunun sivil-asker ilişkileri üzerindeki dönüştürücü etkisini detaylı bir şekilde anlatıyor. Ceren Coşkun, ele aldı.  Serkan Küçük bu sayımıza katkıda bulunan bir diğer isim oldu.  Marifet iltifata tabidir. İyi okumalar!