DuvarDibi sayı 12: Sokak

Gazete Duvar yayına başladığı günden bu yana sadece enformatik içeriği değil, o içeriklerin daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli düşünsel, uzmanlığa dayalı içeriğin üretim ve sunumuna da önem vermeye gayret etti. İnternetin sağladığı hızlı enformasyon ve bilgi akışının yararlarının yanı sıra, bir müddet sonra baş edilmesi zor bir kargaşaya, en özetle aranan şeyin bulunmasını güçleştiren bir entropiye yol açmak gibi zararlı yönleri de olduğu malum. Bu güçlüğü aşabilmek için başladığımız, Forum sayfalarında kullanılan metinlerin bir derlemesinden oluşan dergimizin on ikinci sayısının başlığı ‘Sokak’. Mustafa Murat Kubilay, Tunca Özlen, Haluk Ünal, Hevi Nimet Gatar, Tezcan Karakuş Candan, Nevin Ferhat, Kemal Baş, Yemen Cankan, H. Selim Açan, Sedat Kaya, Perihan Koca, Hasan Durkal, Ayşen Uysal, Alphan Telek, Besim Erarslan, Mehmet Parlak ise on ikinci sayımıza katkıda bulunan isimler. Her zaman dediğimiz gibi: Gayret bizden himmet okurdan… İyi okumalar.