DuvarDibi sayı 2: Eğitim

Gazete Duvar yayına başladığı günden bu yana sadece enformatik içeriği değil, o içeriklerin daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli düşünsel, uzmanlığa dayalı içeriğin üretim ve sunumuna da önem vermeye gayret etti. İnternetin sağladığı hızlı enformasyon ve bilgi akışının yararlarının yanı sıra, bir müddet sonra baş edilmesi zor bir kargaşaya, en özetle aranan şeyin bulunmasını güçleştiren bir entropiye yol açmak gibi zararlı yönleri de olduğu malum. Bu güçlüğü aşabilmek için Duvar Kitap ile başladığımız derlemelere Duvar Dibi ile devam ediyoruz.Başlangıç itibarı ile Gazete Duvar’ın Forum sayfalarında kullanılan metinlerin bir derlemesinden oluşan dergimizin ikinci sayısının başlığı 'Eğitim' Hakkı Yırtıcı, Abdullah Damar, Aslıhan Aykaç Yanardağ, Levent Ünsaldı, Ayşen Uysal, Cemal Çağlı, Murat Karabağ, Orhan Gazi Ertekin, Hasan Öztürk, Mustafa Kemal Coşkun, Murat Başkara, Selçuk Orhan, Cem Oyvat, Hasan Tekgüç, Tuba Torun, Tebessüm Yılmaz, Tuncay Şur, Dilek Kumcu, Uğur Aflay, Fikret Başkaya, Tezcan Durna ise ikinci sayımıza katkıda bulunan isimler. Her zaman dediğimiz gibi: Gayret bizden himmet okurdan… İyi okumalar.