Danıştay: Postacılar toplu taşımadan ücretsiz yararlanamaz

Danıştay, PTT bünyesinde çalışan postacıların belediye toplu taşımalarını ücretsiz kullanmayacağına hükmetti. Karar gerekçesinde, 1950'deki Posta Kanunu'nun kaldırıldığı ve bu hakkın ortadan kaybolduğu belirtildi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda (PTT) çalışan postacı ve dağıtıcıların, şehir içi toplu taşımayı ücretsiz kullanmasına hukuken olanak bulunmadığına karar verdi. 

PTT'deki dağıtıcı personellerin, belediyelerin şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma istemiyle yaptıkları başvurular reddedildi. Bunun üzerine açılan davalarda ise idare mahkemelerince farklı kararlar verildi. Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu da mahkemeler arasındaki farklılıkların giderilmesi için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na başvurdu.

GEREKÇE

Danıştay, postacıların toplu taşımayı ücretsiz kullanamayacağına karar verdi. Kararın gerekçesinde, önce 1950 yılında dağıtıcılara ücretsiz kullanım hakkı getirildiği, sonraki yıllarda ise çıkarılan 4736 sayılı Kanun'un 1. maddesinin 1. fıkrası belirtildi. Bu fıkraya göre ücretsiz tarife uygulama yetkisi belediyelere verildi.

Gerekçede, 23 Mayıs 2013'te 1950'deki Posta Kanunu'nun yürürlükten kaldırıldığı hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşmazlıkta, 4736 sayılı Kanun'un 1. maddesinin 6. fıkrasıyla Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin ancak temel Kanun'da bu yönde bir düzenleme olması halinde kullanılabileceği açıktır. Bu nedenle, 5584 sayılı Posta Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrasında yer alan düzenlemenin 6475 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılması üzerine, Bakanlar Kurulunun bu yönde bir muafiyet tanıma yetkisinin de ortadan kalktığının kabulü gerekmektedir."

(AA)

Etiketler PTT danıştay