'Çıplak arama' yönetmelikten çıktı, 'detaylı arama' geldi

Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile 'çıplak arama' ibaresi yönetmelikten çıkarıldı, yerine 'detaylı arama' ibaresi getirildi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan "Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 'çıplak arama' ibaresi yönetmelikten çıkarılarak yerine 'detaylı arama' ibaresi getirildi. Yönetmeliğin 34'üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde, “Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir” hükmündeki, 'ciddi emarelerin varlığı' ifadesinin devamına “Bunun başka suretle tespitinin olanaksız olması durumunda” ibaresi eklendi, 'çıplak' ibaresi 'detaylı' şeklinde değiştirildi. 

Yönetmelikte yer alan, “Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esastır” hükmü ise, “Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesi esastır. Bu kapsamda gerekli her türlü tedbir alınır” olacak şekilde güncellendi. 

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yönetmelik değişikliğinde şu ifadelere yer verildi: 

"-Detaylı arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir. Arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim ünlüğü verilir.

-Detaylı arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir ve görevli tarafından eldiven kullanılır. Aranan kişinin beden çukurlanda bir şeyin bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin bulunması hâlinde öncelikle, hükümlüden madde veya eşyanın kendisi tarafından çıkartılması istenir, aksi hâlde bunun zor kullanarak gerçekleştirileceği bildirilir. Beden çukurlarındaki arama, cezaevi tabibi tarafından yerine getirilir.

-Detaylı arama, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir ve işlem tutanağa bağlanır, tutanakta arama yapan görevliler ile hükümlünün imzası bulunur. Hükümlünün imzadan kaçınması hâlinde bu durum tutanağa geçirilir." (HABER MERKEZİ)