CHP’li Pala: Depremde hasar görme riski olan sağlık tesisi sayısı nedir?

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı'na yurt çapında, olası bir deprem sırasında ağır hasar görme ve/veya yıkılma riski olan sağlık tesislerini sordu.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında ülkemizde deprem riski altında olan sağlık tesislerine dikkat çekti. Pala, Jeoloji Mühendisleri Odası’nın deprem sonrası açıkladığı raporun sonuçlarına dayanarak, Sağlık Bakanı’na yurt çapında, olası bir deprem sırasında ağır hasar görme ve/veya yıkılma riski olan sağlık tesislerini sordu.

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın raporuna göre 2420 sağlık tesisi arasında dört hastanenin 50 metrelik fay sakınım bandı içinde olduğunu belirten Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu hastanelerin hangi ilde olduğunu ve isimlerinin açıklanmasını talep etti.

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soru önergesi ile sorularını yönelten Halk Sağlığı Profesörü Pala yaptığı açıklamada, “6 Şubat 2023 depremlerinde; deprem sırasında ve sonrasında hasta ve yaralılara sağlık hizmeti sunması gereken sağlık tesislerinin, depremde hasar görmesi ve yıkılması nedeniyle hizmet dışı kaldığını, bu durumun hasta ve yakınları ile sağlık çalışanlarının yaşamlarını tehdit ettiğini, Antakya ve İskenderun’da maalesef bazı hastalar ile sağlık çalışanlarının hayatlarını kaybettiğini” ifade etti.

Pala, “TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, yaşanan bu acı olayın tekrarlanmaması ve hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık tesislerinin deprem sırası ve sonrası hizmet sunabilmesi gerektiği yaklaşımından hareketle, 3 ayrı senaryo ihtimalini göz önüne alarak sağlık tesislerinin olası depremler esnasında karşılaşabileceği riskler konusunda bir çalışma ortaya koydu. Çalışmaya göre 2420 sağlık tesisi binası Türkiye’nin deprem riski en yüksek alanlarında inşa edilmiş bulunmaktadır” dedi.

CHP’li Pala, Sağlık Bakanı'na ayrıca Bakanlığın yurt çapında sağlık tesislerinin depremde hasar görme riskini azaltmak ve depreme hazırlıklı olmak bağlamında kısa, orta ve uzun erimli eylem planlarının neler olduğunu da sordu.

Kayıhan Pala’nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttiği sorular şöyle:

"1. 50 metrelik fay sakınım bandı içinde bulunan 4 hastane ile ilgili olarak;

a.           Bu hastaneler hangi ildedir?

b.           Bu hastanelerin adları nelerdir?

c.            Bu hastanelere hangi tarihlerde ruhsat verilmiştir?

d.           Fay hattında olmalarına rağmen bu hastanelere neden ruhsat verilmiştir?

2. Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre sağlık tesislerinin 616 tanesinin (%25.5) 0.4g ve üstü ivme değerleri ile karşılaşma olasılığı bulunan alanlarda kaldığı görülmüştür. Bu 616 tesisin adları nelerdir, bu tesisler hangi illerde bulunmaktadır?

3. Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre sağlık tesislerinin 196 tanesinin (%8.1) 0.5g ve üstü ivme değerleri ile karşılaşma olasılığı bulunan alanlarda kaldığı görülmüştür. Bu 196 tesisin adları nelerdir, bu tesisler hangi illerde bulunmaktadır?

4. Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre sağlık tesislerinin 92 tanesinin (%3.8) 0.6g ve üstü yer ivmesi değerleri ile karşılaşma olasılığı bulunan alanlarda kaldığı görülmüştür. Bu 92 tesisin adları nelerdir, bu tesisler hangi illerde bulunmaktadır?

5. Üç ayrı senaryoya konu olan bu tesislerle ilgili bugüne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından nasıl bir değerlendirme yapılmıştır?

6. Deprem olması halinde ağır hasar görmesi ve/veya yıkılması söz konusu olan yurt çapında kaç sağlık tesisi bulunmaktadır?

7. Bu tesislere ilişkin Bakanlığınızın riski azaltmak ve depreme hazırlıklı olmak bağlamında kısa, orta ve uzun erimli eylem planları nelerdir?

8. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, deprem bölgesinde, ağır hasar gören, yıkılan ve/veya hizmet göremez duruma gelen;

a.           Sağlık tesisi sayısı kaçtır?

b.           Bu tesislerin kaçı hastane, kaçı aile sağlığı merkezi, kaçı diğer sağlık tesisleridir?

c.            Bu tesislerin illere ve ilçelere göre dağılımı nedir?

d.           Bu tesislerin Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektöre göre dağılımı nedir?

9. Ağır hasar gören, yıkılan ve/veya hizmet göremez duruma gelen tesislerin deprem öncesinde,

a.           Kaç tanesinin depreme dayanıklılığı ile ilgili teknik raporlar mevcuttur?

b.           Mevcut raporlara göre, hasar görme ve/veya yıkılma olasılığı olan sağlık tesislerinin adları nelerdi?

10. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasının (Eski Hatay Devlet Hastanesi) depreme dayanıksız olduğu bilindiği halde;

a.           Hizmete devam etmesine neden izin verilmiştir?

b.           Hizmete devam etmesine izin veren sorumlular kimlerdir?

c.            Sorumlular hakkında bugüne kadar hangi yasal işlemler yapılmıştır?

d.           Bu hastanede depremde hayatını kaybeden kişi sayısı nedir?

i.             Bunların ne kadarı hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanıdır?

11. İskenderun Devlet Hastanesi binasının A bloğunun depreme dayanıksız olduğu bilindiği halde;

a.           Hizmete devam etmesine neden izin verilmiştir?

b.           Hizmete devam etmesine izin veren sorumlular kimlerdir?

c.            Sorumlular hakkında bugüne kadar hangi yasal işlemler yapılmıştır?

d.           Bu hastanede depremde hayatını kaybeden kişi sayısı nedir?

i.             Bunların ne kadarı hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanıdır?

12. 2023 yılı sonu itibarıyla yurt çapında depreme dayanıksız olduğu teknik raporlarla ortaya konan;

a.           Sağlık tesisi sayısı kaçtır?

b.           Bu tesislerden ne kadarı aile sağlığı merkezi, ne kadarı hastane ve ne kadarı diğer sağlık tesisleridir?

c.            Bu tesislerin il ve ilçelere göre dağılımı nedir?

d.           Bu tesislerin Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektöre göre dağılımı nedir?"

Etiketler kayıhan pala chp