CHP'li Kayıhan Pala: PM2.5 için ulusal sınır değer neden belirlenmiyor?

CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Bakan Özhaseki'nin soru önergesine yanıt vermediğini belirterek, "Neden bugüne kadar PM2.5 için ulusal sınır değer belirlenmesinden kaçınılıyor" diye sordu.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala halk sağlığını doğrudan etkileyen başta hava kirliliği olmak üzere çevre sorunları hakkında bilgi almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na farklı başlıklarda soru önergeleri verdi.. CHP’li Pala’nın hava kirliliği ile ilgili verdiği soru önergesine 15 günde cevap vermesi gereken Bakanlık, 40 gündür cevap vermedi.

Hava kirliliğinin sağlık açısından başta çocuklar, yaşlılar ve yoksullar olmak üzere herkesi etkileyen en önemli çevresel risklerden birini oluşturduğunu belirten CHP’li Pala, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hava kalitesinin ülkemiz genelinde izlenmesi amacıyla 81 ilde toplam 360 hava kalitesi ölçüm istasyonu kuruldu. Bu istasyonlardan 340 adedinde Partikül Madde (PM10), 305 adedinde Kükürt dioksit (SO2), 302 adedinde Azot oksitler (NOx), 206 adetinde Ozon (O3), 190 adedinde Karbonmonoksit (CO) ve 173 adedinde Partikül Madde (PM2.5) parametreleri ölçülüyor. Dioksin ve furan gibi sağlığı tehdit eden birçok hava kirleticisi ise maalesef rutin olarak ölçülmüyor ve raporlanmıyor” dedi.

Bakanlığa hava kirliliği hakkında 40 gün önce 17 soru yönelttiğini belirten Pala, “Dünya Sağlık Örgütü 2013 yılında partikül maddeyi (PM) kanserojen ilan etmiş ve sağlığın korunması açısından havadaki PM2.5 düzeyi için sınır değer önermiştir. PM2.5 düzeyinin izlenmesi ve sağlığı etkileyecek düzeyde artış göstermemesi için önlem alınması halkın sağlığının korunması açısından bir zorunluluk olduğu halde, ülkemizde halen PM2.5 için ulusal sınır değer belirlenmemiştir. Neden bugüne kadar PM2.5 için ulusal sınır değer belirlenmesinden kaçınılıyor, bu soru dahil toplam 17 soruyu Bakan Özhaseki’ye yönelttim. Hava kirliliğiyle baş edebilmek için atılması gereken ilk adım, hava kirleticilerinin bilimsel yöntemlerle ve süreklilik gösterecek biçimde ölçülmesi olmalı. Bakana yöneltmiş olduğum sorular tamamen bilimsel bir raporlamayla verilecek yanıtlar, Bakanlığın cevap vermemiş olması hava kalitesinin izlenmesi ve önlem alınmasıyla ilgili işlerin gerektiği gibi yapılmadığına dair kaygılarımızı arttırıyor” dedi.

Pala yaptıkları bir araştırmada Türkiye'de 2018 yılında yüksek düzeyde PM2.5'e uzun süreli maruz kalmanın 44 bin 617kişinin erken ölümüne neden olduğunu ortaya çıkardığını, bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen PM2.5 sınır değerine uymanın halkın sağlığı açısından yaşamsal olduğunu vurguladı.

Etiketler kayıhan pala chp