CHP'den ibadethaneler için teklif: Hepsinin giderleri karşılansın 

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, camiler ve cemevleri başta olmak üzere Türkiye’de bulunan 85 bin 260 ibadethanenin giderlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, cami, cemevi, kilise ve havraların aydınlatma, ısıtma, soğutma, ses sisteminden kaynaklı elektrik giderlerinin genel bütçeden karşılanmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. 

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasına dair hazırladığı kanun teklifinde cami, kilise ve havraların aydınlatma giderlerinin genel bütçeden, su ve temizlik giderlerinin çoğunlukla belediyelerden, ısıtma, soğutma, ses sistemi ve diğer elektrik giderlerinin ise cemaatlerden toplanan paralarla ödendiğini belirten Bekaroğlu, kırsal kesimlerdeki ibadethanelerin ısıtma giderlerinin ise din görevlilerinin sırtına yüklendiğini belirtti.

'CEMEVLERİNİN AYDINLATMA GİDERLERİ DAHİ KARŞILANMIYOR'

Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmemesi nedeniyle aydınlatma giderlerinin dahi karşılanmadığını belirten Bekaroğlu, Alevilik ve Alevilerle ilgili sorunların Türkiye’de ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) yargılama konusu olduğunu kaydetti. Bekaroğlu, bu yargılama konusuyla ilgili AİHM’nin İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 9 ve 14. maddelerini ihlal ettiğine hükmeden emsal kararları bulunduğunu söyledi.

'CEMEVLERİ DE İBADETHANE STATÜSÜNDEDİR VE GİDERLERİ KARŞILANMALIDIR'

Cemevlerinin statüsünün diğer ibadethaneler gibi kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Bekaroğlu, “Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine göre cemevlerinin aydınlatma, ısıtma ve soğutma vb. elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerekmektedir” dedi ve ekledi:

“Cami, cemevi, kilise ve havralar gibi ülkemizde bulunan bütün ibadethanelerin giderlerinin karşılanması, din ve vicdan hürriyetinin teminat altına alındığı Anayasal bir zorunluluktur. Tüm ibadethanelerin aydınlatma, ısıtma-soğutma giderleri ile ses sistemi ve diğer tüm elektrik kullanımından kaynaklanan giderlerinin Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa konulacak ödenekten karşılanması gerekiyor. Bazı yörelerde elektrik faturası ödenmeyen camilerin elektriklerinin dağıtım şirketleri tarafından kesildiğine dair bilgiler de tarafımıza ulaşmış bulunmaktadır. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez bu dönemde faturası ödenemediği için camilerin elektriğinin kesildiğine tanık olmaktayız. Bu durum aynı zamanda çok kârlı durumda bulunan elektrik dağıtım faaliyetinin özelleştirilmesi işleminin tüm sonuçlar düşünülmeden gerçekleştirildiğini de göstermektedir.”

TÜRKİYE’DE NE KADAR İBADETHANE VAR? 

Bekaroğlu, Türkiye’de 84 bin 684 cami, 948 cemevi, 398 kilise ve 41 sinagog olmak üzere toplam 85 bin 260 ibadethane bulunduğunu belirterek, “Türkiye’de halkın din ve vicdan hürriyetinin korunması, inançlarının gereği olan ibadetlerini kendi inançlarına ait ibadethanelerde huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir şekilde yapabilmelerini sağlamak için cami, kilise, havra, cemevi ve benzeri ibadethanelerin aydınlatma, ısıtma, soğutma, ses sistemi ve diğer tüm elektrik kullanımından kaynaklanan giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasının sağlanması için bu kanun teklifi verilmektedir” ifadelerine yer verdi. (DUVAR)