CHP, ‘Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı’ düzenledi

CHP, ‘Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı’ düzenledi. Kadın yaşlıların erkek yaşlılardan daha yoksul olduğunun vurgulandığı çalıştayda, 1,5 milyon kişinin tek yaşadığı belirtildi.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, parti genel merkezinde ‘Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı’ düzenledi. Çalıştaya, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarından, sağlık, sosyal hizmetler ve yerel yönetimler alanlarından 50 kişi katılım gösterdi.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Yüksel Taşkın, Çalıştayda yaptığı açılış konuşmasında, 2021 yılında 65 yaş üstü bireylerin oranının yüzde 9,7’ye ulaştığını belirterek, “Ülkemiz artık ‘Yaşlı Ülke’ kategorisindedir. Yaşlılar, çoklu krizler yaşayan ülkemizde bu sorunları çok daha şiddetli hissetmektedirler” dedi.

‘KADIN YAŞLILAR ERKEKLERDEN DAHA YOKSUL’

Çalıştay Sonuç Bildirgesi’nin tamamlanmasının ardından, CHP’nin Aktif Yaşlanma Politika Belgesi’ni kamuoyuyla paylaşacağını belirten Taşkın, bu belgenin CHP’nin Seçim Bildirgesi’nin yaşlılara yönelik bölümünün de çerçevesini oluşturacağını söyledi. Taşkın şunları kaydetti:

“En önemli sorunlardan birisi elbette yoksulluk ve yoksunluk. TÜİK’e göre yoksulluk oranı yaşlı nüfus için 2020 yılında yüzde 16,7 oldu. Kadın yaşlılar erkeklerden daha yoksul. Bir başka sorun da çalışan ve emekli yoksulluğu olarak karşımıza çıkıyor: Ülkemizde emekli, dul ve yetim maaşı alan yaklaşık 13 milyon 800 bin yurttaş var. 823 bin kişi yaşlı birey de hiçbir sosyal güvencesi olmadığı için Yaşlılık Maaşı alıyor. Emeklilerin önemli bir bölümü asgari ücretin altında maaş alıyor. Sayıyı bilmiyoruz çünkü SGK bu veriyi paylaşmıyor…”

‘1 MİLYON 561 BİN 398 YAŞLININ TEK BAŞINA YAŞADIĞINI GÖRÜYORUZ’

Tek başına yaşayan hanelerdeki artışa dikkat çeken CHP’li Taşkın, Türkiye'de 2021 yılında toplam 25 milyon 329 bin 833 haneden 4,7 milyonunun tek kişilik hane olduğunu belirterek, “Tek Kişilik Hane Sayısındaki ciddi artış tek başına yaşayan yaşlıların arttığının da bir göstergesidir” dedi ve şöyle devam etti:

“Yaşlı nüfusun 2021 yılında yüzde 44,3'ünü erkek nüfus, yüzde 55,7'sini kadın nüfusun oluşturduğunu anımsadığımızda, Tek Başına Yaşayan Yaşlı Kadın Nüfus oranının giderek artacağını da öngörebiliriz. Sahiden de 1 milyon 561 bin 398 yaşlının tek başına yaşadığını görüyoruz. Bu hanelerin yüzde 75’inde yaşlı kadınlar, yüzde 25'inde ise yaşlı erkekler yaşamaktadır. Yaşlı kadınların özellikle kentin çeperlerinde ve kırsalda yaşayanları, sosyal politikaların daha çok dokunması gereken bir kesimi oluşturacaktır. Yerel yönetimlerin de planlamalarını buna göre yapmaları zorunludur."

Yüksel Taşkın

‘4 MİLYON KADINI İSTİHDAMA KAZANDIRMAYI PLANLIYORUZ’

“Eğer aktif yaşlanmak istiyorsak en önemli hedef grup ev kadınları ve ev gençleri olmalıdır. Bugün ülkemizde 17 milyona yakın ev kadını vardır. Mevcut durumda Tam Zamanlı ve Kayıtlı Kadın İstihdamı yüzde 18,5’tur. İktidarımızda beş yılda 4 milyon kadını istihdama kazandırmayı planlıyoruz. Böylece bu oran yüzde 30’a çıkacak, istihdam alanına giren kadınların emeklilik güvenceleri olacağı gibi sosyal hayata daha etkin katılımlarının da yolu açılmış olacak.”

Taşkın’ın ardından konuşan CHP PM üyesi Dr. Aylin Yaman ise, “2003 yılında hayatımıza giren Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hiç şüphesiz en büyük zararı, Koruyucu Hekimlik üzerine olmuş; bu durum ise en fazla kırılgan grupları etkilemiştir. Kırılgan gruplardan biri olan 65 yaş üstü bireyler, aktif ve sağlıklı yaşlanma süreçlerinde ihtiyacını duydukları Birinci Basamak hizmetlerine ulaşmada ciddi sorunlar yaşadılar” dedi.

‘65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN İHTİYAÇ DUYFUĞU BRANŞLARDA SORUNLAR YAŞANDI’

Bu yaş grubunun yüzde 90’ında var olan kronik hastalıkların takibinin, yaşlılık aşılama programı gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının son 20 yılda ihmal edildiğini belirten Yaman,

“Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yaratılan ‘Kışkırtılmış Sağlık Talebi’, 2019 yılı sonu itibarı ile (pandemiden hemen önce), bir kişinin yılda 9,8 kez sağlık işletmesini ziyaret etmesi şeklinde bir sürece dönünce, talep patlamasının yarattığı yoğunluk, en fazla 65 yaş üstü grubu etkilemiş, tedavi süreçleri de aksamıştır. Sağlıkta Dönüşümün en fazla etkilediği uzmanlık gerektiren meslek grupları, son 20 yılda, eğitimlerinden, görev tanımlarına, atanmalarından, çalışma ortamlarında yaşanan sıkıntılara kadar çeşitli seviyelerde sıkıntılar yaşamış, sonuçta, hemşirelik, sosyal hizmet uzmanlığı, evde bakım teknikerliği ve gerontoloji gibi özellikle 65 yaş üstü nüfusun ihtiyaç duyduğu branşlarda ciddi sorunlar yaşatmıştır.

Bu sorunların gölgesinde, giderek yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarını ortaya koymak, karşı karşıya kalacağımız durumları öngörebilmek, mevcut durum analizini yaparak, çözüm önerilerini tartışabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın, politika metnine sağlıklı bir şekilde yansıması dileğiyle, güzel bir çalışma diliyorum.” (DUVAR)

Etiketler CHP çalıştay