CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, AKPM Komite Başkanlığı'na seçildi

AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanlığı'na oybirliğiyle CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Doç. Dr. Selin Sayek Böke seçildi.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanlığı'na seçildi. AKPM’nin Strazburg'da 2022 Ocak oturumu kapsamında gerçekleşen oylamada Sosyalist Grup'un adayı olan Böke, başkanlığa oybirliğiyle seçildi.

Böke’nin başkanlığını üstlendiği Komite, toplumdaki savunmasız grupların durumunu özel olarak dikkate alarak, sosyal haklar ve sosyal politikalar, halk sağlığı, sürdürülebilir kalkınma, ekonomik işbirliği ve kalkınma konularında çalışmalar yürütüyor.

Toplamda 85 üyesi bulunan Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nin gündeminde, üye devletler içinde sosyal barışı geliştirmenin yolları, ekonomik gelişmelerin ve pandeminin sosyal yönleri, çocukları, yaşlıları, engellileri etkileyen sosyal politikalar ve sağlık politikalarının geliştirilmesi gibi konular bulunuyor.

Komite, AKPM adına Avrupa Sosyal Şartı ve diğer ilgili Avrupa Konseyi sözleşmelerinin üye devletler tarafından hangi düzeyde uygulandığını da değerlendiriyor.

Böke, gelişmeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Pandeminin sürdüğü, iklim krizinin yıkıcı etkilerini hissettirdiği ve dünyada var olan eşitsizliklerin daha da derinleştiği bir dönemde, tüm bu kriz ve sorunların hak temelli bir hukuk düzeninde çözümüne odaklanmış bir komitenin başkanlığına seçilmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizde yaşanan buhran da dünyada yaşanan sosyoekonomik eşitsizlikler de, sosyal adaletin gerçekten sağlanabilmesi için düzen değişikliği ihtiyacına işaret ediyor. Hak temelli bir sosyal devletin pandemiye, sosyal ve ekonomik eşitsizliklere ve iklim krizine çare olacağı açık. Bunun için her alanda, dayanışma ile mücadele etmek zorundayız. Pandemiye, sosyal adalete ve iklim krizine dair raporların ve tavsiye kararlarının oluşturulacağı komite çalışmaları sosyal eşitlikçi yeni bir politika çerçevesi için önemli bir zemin oluşturuyor. Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nde yürüteceğim çalışmaların sosyal devletin yeniden inşasına katkı sağlayacağını düşünüyor ve büyük heyecan duyuyorum.”

AKPM bünyesinde, raporların hazırlandığı ve kendi alanlarında üye ülkelerdeki insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin durumunu takip eden 9 genel komite bulunmaktadır. Komitelerde parlamenterlerin hazırladığı raporlar AKPM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanır ve karara bağlanır. Bu kararlar Avrupa Konseyi üye ülkeleri açısından yasal olarak bağlayıcı niteliktedir. (DUVAR)