Çeşme Turizm Projesi'nde bilirkişi raporu: Kamu yararına uygun değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak istenen “Çeşme Turizm Projesi”ne karşı açılan davada bilirkişi raporu çıktı. Projenin planlama ilkelerine ve kamu yaranına uygun olmadığı vurgulandı.

Google Haberlere Abone ol

İZMİR - Çeşme Yarımadası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak istenen “Çeşme Turizm Projesi”ne karşı TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ve bölge halkı tarafından dava açılmıştı. Açılan dava kapsamında ekim ayında bölgede bilirkişi incelemesi yapılırken, inceleme sonucu hazırlanan bilirkişi raporu açıklandı.

Dava kapsamında, Danıştay 6. Dairesince atanan bilirkişi tarafından hazırlanan raporda projenin kamu yararına uygun olmadığı vurgulandı. Bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:

"2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3. maddesi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik uyarınca 12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İzmir Çeşme KTKGB'nin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 11.02.2020 tarih ve 2103 sayılı Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan davada; kurulumuz, KTKGB alanının bütününü de gözeterek, dava konusu ekleme ile koruma alanları yanı sıra turizm kullanımlarına, dolaysıyla yapılaşmaya da açılmasına yol açacak olan sınır kararının, tarım ve orman alanları, doğal değerler (flora, fauna, ekosistemler), su kaynakları ve kültürel miras üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri göz önüne alındığında, planlama ilkelerine ve kamu yaranına uygun olmadığı görüşüne varmıştır.” (DUVAR)