Çalışma hayatındaki LGBTİ+’lara çağrı: Ankete katılın

Özel sektör ve kamuda çalışan LGBTİ+'larla ilgili her yıl hazırlanan raporun 2021 yılı araştırması başladı. Araştırmada iş yerlerinde maruz kalınan durumlarla ilgili veriler derleniyor.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Kaos GL Derneği, LGBTİ+ çalışanların Türkiye’de özel sektör ve kamu istihdamındaki durumunu anlamak ve emek gücüne katılımlarının sağlanma çabalarına katkı sunmak amacıyla hazırlanacak 2021 raporu için anket çalışmasına başladı. Çalışma; Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi ile birlikte yürütülüyor. Dernek ankete katılım çağrısında bulundu.

Derneğin senelik olarak yaptığı araştırma sonuçları özel sektör, kamu, sendikalar, meslek odaları ve siyasetçilere dönük savunuculuk faaliyetlerinde önemli rol oynuyor. Çalışma her yıl Türkiye’de LGBTİ+’ların istihdam alanında yaşadığı sorunların yanı sıra çözüm önerilerini de içeriyor. Araştırma kapsamında bu yıl sorulara pandeminin etkileri de eklendi.

'İŞİNİ KAYBETME KORKUSUYLA HAKLARINI ARAYAMIYOR'

İstihdamda LGBTİ+’ların durumunu araştıran çalışmanın 2020 sonuçları “Türkiye’de Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” ve “Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” başlıklı iki raporda kamuoyu ile paylaşılmıştı. Araştırma sonuçlarına göre LGBTİ+ çalışanlar ayrımcılık, dışlama, aşağılama, dedikodu ve nefret söylemiyle karşılaşıyor. İşini kaybetme ve daha ağır bedeller ödeme korkusuyla haklarını arayamıyor.

'ÖZEL SEKTÖRDE LGBTİ+ ÇALIŞANLARIN YÜZDE 36,9'U NEFRET SÖYLEMİNE MARUZ BIRAKILIYOR'

Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu 2020 araştırmasına göre işyerinde cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve interseks durumuna ilişkin tamamen açık olabilen kişilerin oranı sadece yüzde 14,8. Özel sektörde açık olamama hali süregiden bir ayrımcılığa dönüşüyor. Açık olamamak ağır psikolojik etkilere yol açıyor. Araştırmaya katılan hiçbir çalışan yaşadığı ayrımcılığı sendika ya da meslek örgütlerine bildiremedi. Araştırma, LGBTİ+’ların ekonomik ve sosyal haklarının sendikaların önceliği olmadığını ortaya koyuyor. Özel sektörde LGBTİ+ çalışanların yüzde 36,9’u işyerinde nefret söylemine maruz bırakılıyor.

KAMUDA DURUM DAHA AĞIR

Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu 2020 araştırmasına göre LGBTİ+ çalışanların sadece yüzde 3,4’ü işyerinde açık olabiliyor. Açık olamamanın kendisi bir ayrımcılıkken bir yandan bu durum örgütlenmeyi de engelliyor. Kimliği bütünüyle gizlemek ayrımcılığa uğramak kadar ağır sonuçlara yol açıyor. Kamu çalışanı LGBTİ+’ların nefret söylemiyle karşılaşma oranı ise yüzde 56,6.

Anket linki: https://tr.surveymonkey.com/r/istihdamdalgbti2021  (HABER MERKEZİ)