Pervin Buldan: Bugün yaşadığımız Muaviye çizgisidir

'Herkes İçin Adalet' kampanyası kapsamında 'din alimleri ile buluşmada' konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları,  “Din ve imanı ağzından düşürmeyenlerin kötülükleri karşısında elbette vicdan, hak ve adalet mücadelesi kazanacaktır” mesajı verdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Dinin siyasallaştırılması ve devletin din-inanç üzerine kurduğu tahakküm Muaviye tarzı bir iktidarı ortaya çıkarmıştır. Nitekim bugün yaşadığımız tam da Muaviye çizgisidir" dedi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Halkların Demokratik Partisi (HDP), 'Herkes İçin Adalet' kampanyası kapsamında 'din alimleri ile buluşma' gerçekleştirdi. Ankara’da bir otelde gerçekleşen buluşmanın sloganı “Hak, Adalet ve Vicdan” olarak belirlendi. Türkiye’nin bütün illerinden temsiliyetlerin katıldığı buluşmada İslam ve adalet konuşulacak.

GERGERLİOĞLU DİVANDA

Buluşmanın yapıldığı salona Kürtçe, Arapça ve Türkçe olmak üzere “Hak, Adalet ve Vicdan için buluşuyoruz” afişleri asıldı. Oluşturulan divanda ise milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gererlioğlu’ yer aldı. Buluşmanın açılış konuşmasını HDP Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları yaptı.

Konukları Kürtçe, Türkçe ve Arapça olmak üzere üç dilde selamlayarak konuşmasına başlayan Hatimoğulları, “İnsanlık tarihi mazlumların zalimlere karşı mücadele ettiği bir tarihtir. Spartaküs köleciliğe karşı isyan etti. Demirci Kawalar zalim Dehaklara karşı mücadele etti.  Hazreti Musa firavunlara, Hazreti Hüseyin mazlumun yanında haksızlığa adaletsizliğe karşı mücadele etti” dedi.

‘SORUNLARIN TEMELİNDE ADALETSİZLİK YATIYOR’

Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hz Muhammed (SAV) 'zulme karşı direnmeyen benim ümmetimden değildir' demiştir. Medeniyetlerin beşiği olan Ortadoğu'da semavi dinler, insanların barış, huzur içinde yaşaması için vardı ve bu inanç ve bu felsefe ile varlık gösterdiler. Ama ne yazık ki coğrafyamız yüzyıllardır acılar içinde kıvranıyor. Yüzyıllardır bu acılar, yüzyıllardır kan ve gözyaşı  neredeyse coğrafyamızın kaderi haline gelmiş durumda. İnsanlar katlediliyor, evler yakılıp yıkılıyor, kadınlara tecavüz ediliyor. Asla istemediğimiz bu manzarayı hiçbir imanın, inancın, itikatın kabul edeceğine inanmıyoruz. Toplumsal hayatımızda yaşadığımız sorunların temelinde adaletsizlik yatıyor. Aslolan vicdan, hak ve adalet ilkelerini hep birlikte yaşatabilmektir.” 

‘HERKES İÇİN ADALET’

Adaletsizliğin en büyük panzehirinin “Herkesi İçin adalet” diyebilmek olduğunu dile getiren Hatimoğulları, “İslam’ın adaleti üzerinde konuşmak ve sizlerin görüşlerini almak günümüzün zalimlerine karşı adaleti nasıl savunabileceğimize dair görüş ve önerilerinizi almak için bu buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. ‘Herkes İçin Adalet’ dedik. Halklar ve inançlar için adalet, Kürt sorunu için adalet, Aleviler için, kadınların hakları için, geleceksizleştirilen gençler için adalet, bastığımız toprak soluduğumuz hava için adalet emek için adalet” diye belirtti.

‘HAK, ADALET MÜCADELESİ KAZANACAKTIR’

Hatimoğulları, konuşmasında partileri HDP’ye yönelik kapatılma girişimi ve diğer baskılar üzerinde de durdu.
HDP’li vekil, “Kapatılmak istenen partimiz için adalet istiyoruz. Vekilliği düşürülüp tutuklanan Leyla Güven ve Musa Farisoğlu için adalet istiyoruz. AİHM ve toplumun vicdanı  hiçe sayılarak düşüncelerinden dolayı cezaevinde tutulan sevgili Demirtaş, Yüksekdağ ve binlerce mahpus için adalet istiyoruz. Vekilliği düşürüldükten sonra adalet nöbeti başlatan sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu için adalet istiyoruz. Ömer hoca sabah namazını kılmak üzere abdest alırken polis zoruyla gözaltına alındı. Din ve imanı ağzından düşürmeyenlerin kötülükleri karşısında elbette vicdan, hak ve adalet mücadelesi kazanacaktır” diye konuştu.

NEWROZ'DA VERİLEN MESAJ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Newroz kutlamaları ve buralardan verilen mesajlar üzerinde durarak sözlerine başladı. Halkın Newroz alanlarından verdiği mesajların doğru okunması gerektiğini söyleyen Buldan, “Neydi bu mesaj? Barışta ve demokratik çözümde ısrar, demokratik siyasette kararlılık, zulme karşı asla boyun eğmeme ve hiçbir gücün halk iradesini durduramayacağı gerçeğidir. Evet, halkımız, Newroz meydanlarından güçlü bir biçimde devlet ve iktidar aklına ‘İrademizi yok sayamazsın, engelleyemezsin, onurumuzla oynayamazsın. Buna izin vermem’ demiştir” dedi.

Buldan, “Halkımızın bu uyarısını Ankara’dakilerin iyi okuması, doğru analiz etmesi ve tehlikeli, yanlış politikalardan bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir. Yanlış hesapların, siyasi tuzak ve komploların halktan mutlaka geri döneceğini Newroz bütün ciddiyetiyle herkese göstermiştir. Umarız bu ülkeyi yönetenler, bu meydanlardaki milyonların duruşundan doğru sonuçlar çıkarır.  Bu toprakların, bin yıldır birlikte yaşadığımız tüm kadim kültürlerin ve halkların en büyük özlemi barıştır, eşitliktir ve adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde zulüm vardır. Barışın olmadığı bir yerde yıkım, acı ve gözyaşı vardır. Eşitliğin olmadığı bir yerde her türlü haksızlık ve hukuksuzluk vardır. İslam âlimleri, yüce dinimizi tanımlarken; ‘İslam adalet ve barış dinidir’ tarifinde ittifak etmişlerdir” ifadelerini kullandı. 

‘HER ALANDA ADALETSİZLİK KUŞATMASI’

Adaletin ölçüsü ve dayanağının hakkaniyet olduğunu vurgulayan Buldan, “Adalet, İslam’ın özü ve ruhudur. Bugün tek tek bireyler olarak da, toplumsal olarak da, kimlikler ve inançlar olarak da karşı karşıya kaldığımız en büyük sorunlardan biri adaletsizliktir. Her alanda bir adaletsizlik kuşatmasıyla karşı karşıya olduğumuzun altını bir kez daha çizmek isterim. Dillerimiz, kimliklerimiz, kültürlerimiz, inanç özgürlüğümüz adaletsizlik kuşatması altındadır. İnsanca yaşayabilmek için alınteri döken ama bunun karşılığını alamayan, emeği sömürülen, ezilen emekçi halklarımız büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyadır. Bu ülke onurlu ve adil bir barışa kavuşsun, Türkiye geçmişiyle ve hakikatle yüzleşsin diye mücadele eden halklarımız adaletsizlikle karşı karşıyadır. Bin bir emekle, fedakârlıkla, tüm engellemelere rağmen demokratik iradesini ortaya koyan ama kazanımları darbeyle gasp edilmeye, yok edilmeye çalışılan Kürt halkı büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyadır” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE SOFRALAR ADALETSİZDİR’

Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
“İslam coğrafyasında, İslam adına, İslam kullanılarak yapılan adaletsizlikler, haksızlıklar ve hukuksuzluklar saymakla bitmez, tükenmez. Evet, adil olmayan yönetici, adil olmayan hukuk, adil olmayan sofra meşru değildir. Hukuk adaletten koparıldığı için bugün ne yazık ki Türkiye’de sofralar adaletsizdir. 
 
Adalet saraylarında ‘Adalet mülkün temelidir’ yazmakla adil olunmuyor. Tıpkı Meclis’te ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ibaresini yazmakla milletin iradesi hakkaniyetle muhafaza edilmediği gibi. Daha vahim olan şu dur ki; bu ifadelerin yazıldığı yerler adeta adaletsizliğin ve iradesizliğin adresi olabiliyorlar. Bediüzzaman Said-i Kürdî; ‘Zulüm adalet külahı giymiş’ diyerek, bu gerçeğin altını çizmiştir. Bugün yaşadığımız tüm bu adaletsizlikler işte bu sözde saklıdır.

Bugün yaşadığımız retçi ve tekçi düzen, İslam adına tüm bu çeşitliliği, farklılığı ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Kürt sorununun temelinde de inkar, adaletsizlik, eşitsizlik, haksızlık ve hukuksuzluk vardır. Bir halkın eşitlik talebini yok saymak, bastırmaya çalışmak İslam’ın barış özüyle çatışan bir anlayıştır. Özellikle Kürtçe anadile yönelik engeller, yasaklar, anadillerin yok sayılması, tek dil dayatması, aynı zamanda İslam’ın farklılık ilkesinin de inkârıdır. İşte bu inkârcı Kürt düşmanı zihniyet, İslam’ın çoğulculuğa yönelik kapsayıcılığını çarpıtan bir zihniyettir. Bunun net görülmesi gerekir. Bugün İslam, Türkiye’de devlet ve iktidarın tahakkümü altındadır. İsrafı itibara endeksleyen bir haram anlayışına teslim olan yönetim, eşitlik dini olan İslam’ın ilkeleriyle çelişmektedir.

DİNİN SİYASALLAŞMASI 

Dinin siyasallaştırılması ve devletin din-inanç üzerine kurduğu tahakküm Muaviye tarzı bir iktidarı ortaya çıkarmıştır. Nitekim bugün yaşadığımız tam da Muaviye çizgisidir. Bunu milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşımıza yapılan zulümde gördük ve yaşadık. 
 
Arkadaşımızı sabah namazı için abdest alırken, ibadetini yerine getirmesine dahi izin vermeyerek Meclis’te gözaltına aldılar. Zulmettiler. Büyük günah işlediler. Oysa Gergerlioğlu, cinayet işlemedi, yolsuzluk yapmadı, ihaleye fesat karıştırmadı, kimseye kötülük yapmadı. Tek suçu insanlık onurunu, adaleti ve hakikati savunmasıdır. Vicdanlı bir insan olarak mazlumların yanında olmasıdır. Hepimiz hakikatin, vicdanın ve adaletin yanındayız, Gergerlioğlu’nun yanında, zulme karşı direniyoruz, direneceğiz.

'İSLAM’IN BARIŞ ÇİZGİSİNİ REDDEDİYOR'

İslam’ı iktidarın ve devletin hizmetine koşmaya çalışan anlayışlara ve öncelikli mesajı barış olan İslam’ı katliamlarının perdesi yapmaya çalışan anlayışlara karşı Ortadoğu halklarının İslam’ın adalet, eşitlik ve barış fikrini temsil eden, birlikte geleceğini örmeyi hedefleyen bir partiyiz. Keseyi görünce İslami adalet fikrini görmezden gelenler ve devlet gücüne ortak olunca İslami eşitlik fikrini reddedenlere karşı adalet, eşitlik ve barış fikrini her yerde savunmaya devam edeceğiz. İslam, Arapçada ‘barış’ anlamına gelir. Bugün barışı engelleyen zihniyet İslam’ın barış çizgisini reddetmektedir. Anlamı barış olan dine mensup insanlar için barış okyanusta bir damla su kadar ihtimal taşıyorsa barışı savunmak farzdır, bundan vazgeçmeyeceğiz.

HDP FİKRİYATI

HDP, İslam’ın demokratik değerler üzerine kurulu yönlerinin hiçe sayılması karşısında net bir tavra sahip ahlaki bir çizgide duran yegâne partidir. İktidar zihniyetinin özellikle bizi din karşıtı, dine karşı bir konumda işlemeye çalışması ve bu yönde kara propaganda yürütmesi sadece siyasi ahlaki yozlaşmayla ilgili bir sorun değildir. İktidar zihniyeti hakikatle bağını kopartarak, doğrunun yerine yalanı koyarak, iyiliğin yerine kötülük zihniyetiyle ilişki kurarak, harama yaslanarak iktidarını ayakta tutma çabası içerisindedir. İşte partimizi kapatmaya yönelik çabalar da, HDP’nin temsil ettiği adalet ve eşitlik fikriyatını, hakikat mücadelesini ortadan kaldırmaya yönelik hamlelerdir.

'MUTLAKA BAŞARACAĞIZ'

Adalete ve hakikate dayanarak zulme karşı mücadele edenleri yani bizleri, HDP’yi tasfiye etmeyi başarabilirseler, yaptıkları zulmün, yaşattıkları adaletsizliklerin görünmeyeceğini, fark edilmeyeceğini, itirazların yok olacağını sanıyorlar. Planları budur. Ama bunu asla başaramayacaklar. Bizleri bu hakikat yolculuğundan, adalet mücadelesinden asla alıkoyamayacaklar. Biz hem haksızlığı ve adaletsizliği engellemek için mücadele edeceğiz, hem de adaletsizlikleri ve zulmü her yerde anlatacağız. Temennimiz adaletin herkese eşit uygulandığı bir toplum ve bir ülke olmasıdır. Bunun mutlaka başaracağız. Adalet buluşmaları bizi tıpkı Newroz gibi adalet bayramına ulaştırması dileği ile çalışmalarınızda başarılar dilerim.” (MA)