Birleşik İşçi Zemini 12 maddelik programını açıkladı: İş süresi 6 saate indirilecek

Birleşik İşçi Zemini “Ekonomik Krize Karşı Kampanya Programı”nı açıkladı. Program, işsizlik, yoksulluk, kriz yaratan ekonomik düzene karşı, 'Tek Çare İşçi Emekçi Hükümeti' olarak belirlendi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Emekçi Hareket Partisi, Kırmızı Gazete, İşçinin Kendi Partisi (İKEP) ve Emek ve Adalet Platformu’ndan oluşan Birleşik İşçi Zemini (BİZ), 'İşsizlik, Yoksulluk, Kriz Yaratan Ekonomik Düzene Karşı Çare: İşçi-Emekçi Hükümeti' başlıklı krizden çıkış için kampanya programını açıkladı.

Bugün Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında 'İşsizlik, yoksulluk, kriz yaratan ekonomik düzene karşı çare: İşçi-Emekçi Hükümeti!' kampanya programını 12 madde olarak açıkladı.

BİZ adına kampanya programını açıklayan Aslı Sevim, tüm işçi ve emekçilere çağrı yaparak, "Bu hedefleri hayata geçirmek üzere şimdiye kadar hangi partiye oy vermiş olursa olsun tüm işçi ve emekçileri birleşik, demokratik, çoğulcu bir emek siyasetini yükseltmek üzere komiteler, meclisler biçiminde örgütlenmeye ve bir işçi-emekçi hükümeti için mücadele etmeye davet ediyoruz" denildi.

'TEK ÇARE İŞİ EMEKÇİ HÜKÜMETİ'

Açıklanan program ardından Emekçi Hareket Partisi Sözcüsü Özge Akman, "Bizler bu maddeler doğrultusunda yeni bir siyasetin işçi sınıfının lehine bu ekonomik işleyişin değişebileceğini ve aynı zamanda bundan sonraki süreçte önümüzdeki iktidar tartışmaları karşısında işçi emekçi hükümetinin de mümkün olduğunu öne sürüyoruz, yüksek sesle söylüyoruz ve bu yönde yürüdüğümüzü ilan ediyoruz. Bugün ekonomik krizin yarattığı etkileri tek tek saymaya gerek yok çünkü bu ülkenin çoğunluğunu oluşturan işçiler ve emekçiler bunu hayatın her alanında yaşıyorlar. Kapitalizmin krizi bugün ortaya çıkmadı ve bugün bazı iyileştirmelerle de ortadan kalkmayacak. Tüm sorunların tamamı ancak ve ancak köklü bir çözümle ortadan kalkabilir. Bundan sonraki rejimlerin farklı biçimleriyle anti demokratik olarak devam etmesini engellemek üzere işçi emekçi hükümetinin şart olduğunu öne sürmüş oluyoruz. Radikal olarak öne sürdüğümüz maddelerimiz var çünkü radikal bir değişim istiyoruz. Mevcut düzenin sözcülerinden talep edilenleri değil, biz o mevcut koşulların kendisini değiştirmek istiyoruz. Tek çarenin işçi emekçi hükümetinin olduğunu, işçilerin kendi siyasetiyle kendi program ve örgütlenmeleriyle bu yönde yürüyerek iktidarı hedefine koyarak alabileceğine inanıyoruz” dedi.

'ÇOK ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

İşçinin Kendi Partisi Genel Başkanı Cemal Bilgin ise şunları söyledi: “Bizler yıllardır sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İşçiler, emekçiler, emekliler, öğrenciler, kadınlar… Çok zor günlerden geçiyoruz. Bir çözüm bulmak zorundayız başka çaremiz yok. Patronlar ekonomik krizde bile zenginlerine zenginlik kattılar. Bizler ise fakir oluyoruz, yoksul oluyoruz. Emeğimiz alın terimiz gasbediliyor. Daha da fakirleşiyoruz. Çözüm burası çare de burası. İşçi sınıfına bir siyaset lazım. İşçi emekçi hükümetinden başka çaremiz yok. Bizlerin bunu yaratması gerekiyor."

'ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK'

Emek ve Adalet Platformu adına konuşan Betül Kocaaslan şöyle konuştu: "Emeğimizi sömüren, halkları yoksulluğa ve bizi sefalete, dünyayı da yok oluşa sürükleyen bu kapitalist sisteme ve aynı zamanda kadınların ücretsiz emeğine el konulmasını mümkün kılan bizi şiddete, baskıya, yoksulluğa mahkum eden bu ataerkil düzene ve gençlere umutsuzluktan öte bir vaadi olmayan bu siyasal düzene karşı örgütlü mücadele etmekten başka bir şansımız olmadığını düşünüyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Biz kula kulluğa ve sömürünün olmadığı bir dünyaya inanıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. İnsanca ve onurlu bir yaşamda ısrar ediyoruz. Tüm ezilenleri ve emekçileri de bu mücadeleye davet ediyoruz. Bu kampanya çağrımız da bunun bir parçası. Gelin birlikte işçi emekçi hükümetine giden yolu birlikte örgütleyelim. Sömürü düzeninden çıkışı hep birlikte örgütleyelim."

12 madde altında açıklanan kampanya programı şu şekilde:

1. Ancak işçi sınıfı hareketi ve meclislerinin denetimindeki bir işçi-emekçi hükümeti, işsizlik, yoksulluk ve krizler yaratan mevcut ekonomik işleyişi halkın yararı yönünde değiştirebilir, demokrasi ve işçi sınıfı düşmanı tek adam rejimine son verebilir ve farklı biçimler altında da olsa anti-demokratik rejimlerin devamına engel olabilir.

2. İşçi emekçi hükümetinde işten çıkarmalar durdurulacak, geniş kamu yatırımları ve iş süresinin 6 saate indirilmesiyle tam istihdam sağlanacak.

3. Halkın kullanmadığı dış borçlar ödenmeyecek ve IMF ile görüşülmeyecek.

4. Büyük ölçekteki kâr, rant, döviz mevduatı ve servetten artan oranlı vergi alınacak. Döviz mevduatı edinimi sınırlandırılacak.

5. Asgari ücret, daha sonrasında arttırılmak üzere belirli bir dönemle sınırlı işe başlama ücreti olacak, yoksulluk sınırının üstünde belirlenecek; güvencesiz, sigortasız, taşeron koşullarında çalışılmayacak.

6. Halka ısınma, ulaşım, iletişim, enerji, su gibi ihtiyaçların temel asgari düzeyi ücretsiz sağlanacak. Halkın temel ihtiyaçlar için kullandığı kredi ve kredi kartı borçları silinecek.

7. AKP'nin haksız ve usulsüz olarak verdiği müşteri garantili bütün ihaleler iptal edilecek.

8. Kritik sektörlerdeki kuruluşlar tazminatsız kamulaştırılacak ve dış ticaret bankasının bulunmasıyla birlikte, tek banka sistemine geçilecek.

9. Ücretlere halkın gözetiminde belirlenen enflasyon oranında her ay zam yapılacak ve toplu sözleşmelerle elde edilen zam bu seviyeye eklenecek.

10. Ucuzluğu sağlamak için temel ihtiyaçlara yönelik zamlar durdurulacak, bunlardaki vergiler kaldırılacak ve bunların üretimi demokratik-merkezi olarak planlanacak.

11. Kıtlık tehlikesine karşı, üretimi arttırmak üzere köylülerimiz desteklenecek ve tarımsal ürünlerin arz edilmesinde aracılar devreden çıkarılacak.

12. Büyümenin yarattığı kaynak, toplumsal ihtiyaçlara göre ve emek gelirlerini arttıracak yönde dağıtılacak."