1 milyon hayvan ve bitki türü insanlar yüzünden tehdit altında

Birleşmiş Milletler raporu, 1 milyon hayvan ve bitki türünün insanlar yüzünden yok olma tehlikesi altında olduğunu ortaya koydu. Rapor, insanların toplumları destekleyen ve var eden ekosistemleri nasıl tahrip ettiğini, dayandırdığı 15 bin referansla açığa çıkarıyor.

DUVAR- Birleşmiş Milletler, dünya üzerinde bir milyon hayvan ve bitki türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyan bir rapor yayımladı. Rapor, insanın doğa üzerindeki, karada, denizde ve gökyüzündeki yıkıcı etkisini ortaya koyuyor.

Rapor son elli yıllık süreç boyunca doğanın hiç görülmemiş bir hızla yok olduğunu, insanlığın yiyeceğe ve enerjiye olan ihtiyacının geçmişe göre çok daha fazla arttığını iddia ediyor. Bitkileri dölleyen arılardan, su baskınlarını önleyen ormanlara, rapor insanların toplumları destekleyen ve var eden ekosistemleri nasıl tahrip ettiğini ortaya koyuyor. Çalışmanın ortaya koyduğu bulgulara göre bu süreç durdurulabilir, ancak insanların doğayla olan ilişkisinin her yönüyle yeniden düzenlemesi gerekiyor.

1800 sayfadan oluşan ve 15 bin referans materyale dayanan 3 yıllık çalışma, biyoçeşitlilik ve ekosistemler üzerine çalışmalar yürüten IPBES tarafından derlendi. Bugün Paris’teki bir toplantıda yayınlanan raporun 40 sayfalık özet kısmı ‘politikacılar için özet’ başlığını taşıyor ve insanların belki de tek evlerinde nasıl davrandığını ortaya koyan en büyük suçlamayı içeriyor.

Rapor dünyanın tarih boyunca insanların davranışından acı çektiği, son 50 yıllık süre boyunca ise yaraların derinleştiği ifade ediliyor.

BİR MİLYON TÜR TEHLİKE ALTINDA 

Artan nüfus oranı doğaya verilen tahribatı arttırdı. 1970’den beri dünya nüfusu iki kat arttı. 1980-2000 arası 100 milyon hektar tropik orman yok edildi. Sulak alanlardaki  1700’lerde bulunanın sadece yüzde 13’ü 2000’li yıllarda varlığını korudu.

Modern hayatın hızlandırdığı insan aktivitesi çok sayıda türü öldürüyor ve hayvanların ve bitkilerin yüzde 25’i ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Rapor yaklaşık 1 milyon türün neslinin tükenme tehlikesi olduğunu ortaya koyuyor. Bu oran son on milyon yıl boyunca ortalamanın yüzlerce kat fazlası anlamına geliyor. (DIŞ HABERLER)