Antarktika'da tehlikenin boyutu büyüyor

Dünyanın en büyük deniz doğal hayat parkı Antartika'nın büyük bir kısmını koruma altına alıyor.

DUVAR – Uzun bir süredir tartışılan, Ross Deniz’ini kapsayan ve Almanya ile Fransa’nın yüz ölçümleri toplamına yakın bir alan büyüklüğündeki doğal yaşam parkı, 24 ülke ve Avrupa Birliği’nin oluşturduğu topluluk tarafından nihayet onaylandı. Burada küçük bir açıklama yapmak gerekiyor; Antarktika hiçbir ülkenin toprağı sayılmıyor ve hiçbirinin de doğrudan kontrolü altında değil. 1959’da 12 ülkenin imzaladığı Antarktika Antlaşması adlı bir sistem ile yerli halkı ve insan nüfusu olmayan kıta, nükleer çalışmalar, maden aramaları, atık atma, bilimsel araştırmalar ve doğal hayat gibi başlıklar altında koruma alında. Şu an içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 50’nin üzerinde ülkenin bu antlaşmanın altında imzası var.

‘Buz üstünde soğuk savaş’ olarak nitelendirilen uzun bir dönemin ardından Rusya’nın veto hakkını kullanmaktan vazgeçmesi ve Çin’in de direncini düşürmesi ile 1.553.992 kilometre karelik bir alan doğal park statüsünde koruma altına alınmış oldu. Kıtanın doğal kaynaklar ve madenler açısından umut verici bir potansiyele sahip olması, son yıllarda Rusya ve Çin’in bölgede yaptığı araştırmaları artırmıştı.

ross-denizi-harita

Tahminler, Antarktika’nın petrol rezervinin 200 milyar varilin üzerinde olduğu yönünde ki bu rakam bölgeyi Venezuela ve S. Arabistan’ın ardında dünyanın en büyük üçüncü rezervi yapmaya yeter. Bunun dışında her iki ülkenin de bölgede ve yakın çevresinde avlanan büyük balıkçılık filoları bulunuyordu. Nihayetinde her iki ülke de amaç ve çıkarlarını bir kenara koyarak dünyanın en büyük deniz doğal yaşam parkının Antartika’da hayata geçmesini sağladılar.

Komisyonunun vardığı anlaşma ile Ross Denizi bölgesi 35 yıllığına balıkçılığa ve maden araştırmalarına kapatılmış durumda. Weddel Denizi ve Doğu Antartika’yı koruma altına alma ile ilgili görüşmeler de önümüzdeki yıl yapılacak. Vahşi yaşam ve iklim değişikliği ile ilgili bilimsel araştırmalar için de çok büyük önem arz eden Antartika’nın tek nüfusunu Antarktika Antlaşması altında orada çalışan 4000 bilim insanı ve ilgili ekipleri oluşturuyor.