Yapay yumurtadan fare çıktı!

Laboratuvarda üretilen yumurtalardan sağlıklı üreme sağlandı. İlk defa laboratuvarda yapay olarak üretilmiş yumurtalardan sağlıklı bir farenin doğması sağlandı.

DUVAR – Genetik ve tıp bilimi üreme için kadın ve erkeklerin her ikisinin de varlığına gereksinim duymayacak bir geleceğe doğru adımlar atmaya devam ediyor. Kyushu Üniversitesi’ndeki (Japonya) ekibin gerçekleştirdiği çalışmada laboratuvar ortamında oluşturulan yumurtalar, embriyolara dönüştürülerek dişi fare rahimlerine yerleştiriliyor ve nihayetinde canlı fare yavrularının doğumu sağlanıyor.

Embriyonik kök hücreleri üzerine inşa edilen yumurtalara ek olarak, fare kuyruklarından alınan deri hücreleri de üretken yapay yumurtalar geliştirmekte kullanılmış. İki günlük 300 adet embriyo, dişi farelere yerleştirilmiş ve 11 sağlıklı yavru hayata gelmiş. Sağlıklı doğum oranının bu kadar düşük olmasına rağmen, bunun ilk defa başarılmış olması ve kök hücre konusundaki çok geniş çaplı ve finansman desteği büyük olan araştırmalar, alanın hızlı gelişmeler elde etmesini sağlıyor.

Bunun insanlar üzerinde kullanılmasının tartışılması elbette kaçınılmaz ve en uygun zaman belki de şu an olabilir. Zira dünya üzerindeki birçok araştırma grubu, üniversite ve laboratuvar aynı deneyi uygulamaya ve süreci daha büyük memeliler üzerinde uygulamaya başlamadan önce fareler üzerinde mükemmelleştirme çalışmalarına şu an bile başlamışlardır. Teknolojinin domuzlar üzerinde başarılı bir şekilde uygulanabilir olduğu an, bunun insanlar üzerindeki kullanımı ile ilgili etik ve yasal tartışmaları yapmak için geç olacaktır. Diğer yandan böyle bir teknoloji memeli türlerinin soylarının tükenmesi gerçeğini ortadan kaldırabilir.