Bartın'da yapılmak istenen santrale mahkemeden izin yok

Çapak koyunda yapılması planlanan termik santral için imar planında yapılan değişikliklerin, şirkete özel olarak hazırlandığını ileri süren Bartın Platformu, 2 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı dava açtı. Zonguldak İdare Mahkemesi heyeti, davacıların iptal işlemli talebini kabul ederek, yapılan değişikliğin şehircilik ilkeleri ve imar mevzuatına uygun olmadığını ve planların iptal edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Google Haberlere Abone ol

Osman Çaklı

UŞAK- 'Bartın Platformu'nun Amasra'da kurulmak istenen termik santrale ilişkin açtığı "yürütmeyi durdurma" davası görüldü. Santralin kurulmasının kolaylaştıracağı ileri sürülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda yapılan değişikliklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na açılan davada, imar planları mahkeme heyeti tarafından iptal edildi. 

Bartın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında, Amasra'nın Çapak koyunda HEMA Elektrik için yapıldığı iddia edilen santralle ilgili, "Termik santral yapılmasının, Amasra’nın turizm, kent, tarih kültürüne aykırı olduğu, plan değişikliklerinin kamu yararına aykırı olduğu, kişiye özel değişiklik yapılmasına yargının geçit vermediği bir kez daha ortaya çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

HEMA ENERJİ 'YER ALTI KAYNAKLARINI EKONOMİYE KAZANDIRMAK KAMU YARARIDIR'

2018 yılında açılan dava sonucu bölgede eylül 2019'da bilirkişi keşfi yapılmıştı. Heyetin raporunu dayanak gösteren çevreciler, "Plan değişiklikleri ile 'Orman Alanlarının 'Termik Santral Alanı' ve 'Enerji Üretim Alanı'na dönüştürülmesinin plan açıklama raporları ve plan hükümlerinde enerji ile ilgili yer alan planlama yaklaşım, strateji, hedef ve kararlarının göz ardı edildiği, planlama karar, strateji, hedef ve plan hükümlerine aykırı olduğu, planlama esasları, şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı ve kamu yararına uygun olmadığı" tespit edilmişti dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanında davaya müdahil olan HEMA Elektrik şirketi, iptali talep edilen planlar ile davacıların doğrudan, şahsi, meşru ve aktüel bir menfaatinin bulunmadığını savunarak, "davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesi gerektiğini" söyledi. Şirket avukatları ayrıca Türkiye'nin enerji arz açığını gidermeye yönelik yatırımlar ile yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasında kamu yararı olduğunu savundu.

MAHKEME: KAMU YARARI YOK

Bartın Platformu ve davacı çevreciler, HEMA termik santrali amaçlı hazırlanan imar planlarının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Zonguldak İdare Mahkemesi'nde görülen davada davacılar, imar planlarına yönelik yapılan itirazlar kesinleşmeden yapılan işlemde hukuka uygunluk olmadığını düşünüyordu. 2 yıl süren davayı İdare Mahkemesi, davacı Bartın Platformu ile 55 yaşam savunucusu lehine açıkladı. Karara göre, termik santral için 1/1000 ve 1/5000 planlarda yapılan değişikliği planlama esasları, şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı ve kamu yararına uygun olmadığı belirtilerek davaya konu işlemin iptal edildi.

'ŞİRKETE YÖNELİK DEĞİŞİKLİĞE YARGI GEÇİT VERMEDİ'

Bartın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi; "Zonguldak İdare Mahkemesi Danıştay 6. Dairesinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişikliklerin yürütmesinin durdurulmasına dair kararı ve talebimiz üzerine dosyada geçtiğimiz Ekim ayının 19'unda duruşma yapmıştı. Biz de avukatlarımız Av. Engin Uzun, Av, Berkay Dal ve Av. Yakup Okumuşoğlu ile platform yürütme kurulu üyelerimizle duruşmaya katılmış ve görüşlerimizi ifade etmiştik. Zonguldak İdare Mahkemesi bu duruşmadan sonra davamızın kabulüne karar vermiş ve bu kararını 30.10.2020 tarihli gerekçeli kararı ile açıklamıştır. Böylece Amasra ilçesinde Termik Santral yapılmasının, Amasra’nın turizm, kent, tarih kültürüne aykırı olduğu, plan değişikliklerinin kamu yararına aykırı olduğu, kişiye özel değişiklik yapılmasına Yargının geçit vermediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Burada bir kez daha belirtmek istiyoruz ki; Biz Bartın-Amasra halkı olarak bu dokuz canlı termik santral canavarını, tam dokuz kez öldürdük. Kararlıyız. Onuncusunda da öldürüp, Çanına ot tıkayacağız. Bu böyle bilinmeye devam edilsin"