'Barış ve demokrasiden yana olanların ortak mücadelesi gerekiyor'

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu 1 Eylül Dünya Barış günü için Seyit Rıza meydanında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Google Haberlere Abone ol

Serpil Argın

DUVAR - Dersim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü için Seyit Rıza meydanında yapılan açıklamada, Türkiye'de barış içerisinde yaşamanın koşulunun barış ve demokrasi veren kesimlerin ortak mücadele etmesinden geçtiği kaydedilirken yanan, yakılan ormanlar içinde barışı savunmak gerektiğine vurgu yapıldı.

'BARIŞ GÜNÜNDE SAVAŞI KONUŞUYORUZ'

Dünya Barış Günü’nde savaşın ve çatışmanın ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan yoksulluğun ve zorunlu göçün konuşulduğunu kaydeden Nurşat Yeşil "Emek ve demokrasi güçlerinin bütün barış çağrılarına karşın dünyanın yeniden paylaşımı peşindeki emperyalist güçler ve onların işbirlikçisi yerli gericiler kendi çıkarları uğruna milyonları yeni savaşlara ya da iç savaşlara sürüklemekten geri durmuyor" dedi.

'SAVAŞTA ISRARIN NEDENİ RANT'

Yaşadığımız ülkede yüzlerce yıldır sürdürülen kirli savaşın temelinde ise inkâr edilen, yok sayılan halklara karşı duyulan düşmanlık var diyen Yeşil, "Bir yandan da toplumun tamamına karşı yürütülen korkunç suçların örtbas edilmesi yatıyor. Bugün, aktörleri tarafından daha açık şekilde itiraf edilen çeteleşmenin, mafyalaşmanın, hırsızlığın, yolsuzluğun, uyuşturucu ticaretinin, işlenen bireysel cinayetlerin, mala, mülke ve en önemlisi de insanların hayatına el koyup gasp etmenin temel nedeni Kürt halkına karşı onlarca yıldır yürütülen kirli savaştır. Son 30-40 yıllık deneyim bize gösterdi ki her kim savaşta ısrar eder, çözüm masasını devirir ve savaş konseptini devreye koyarsa işte orada ranta ve çıkara duyduğu ihtiyaç vardır."

'YAKILAN ORMANLAR İÇİN BARIŞ SESİNİ YÜKSELTMELİYİZ'

Orman yangınlarının 2 haftadır sürdüğüne dikkat çeken Yeşil, "Hozat’tan başlayıp, Ovacık sınırlarına sıçrayan ardından Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde ve Vartinik Bölgesi’nde meydana gelen yangınlardan bir kısmı kontrol altına alınmış olsa da Vartinik Bölgesi’nde ki yangınlar yayılarak devam ediyor. Yangınlara havadan müdahale de ancak sosyal medya ve Dersim kamuoyunun tepkileri sonucunda yapıldı. Bölgede yıllardır askeri operasyonlar sonrasında meydana gelen yangınlar nedeniyle memleketin ormanları yok oluyor, florası, faunası ciddi zararlar görüyor. Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında meydana gelen yangının bulunduğu alan yaban keçisi, vaşak gibi koruma altındaki türlerin yoğun şekilde bulunduğu bir alan. Endemik bitki türlerinin de yoğun olduğu coğrafyamızda neredeyse her yıl orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama bu yangınların söndürülmesi için çaba gösteren vatandaşlar çoğunlukla özel güvenlik gerekçesi ve operasyon sebebiyle engelleniyor.

Barışın inşasına giden yolda, insan haklarının temeli olan insan onuru, eşitlik, özgürlük ve adaleti asla unutmamamız gerekir.
Dünyamızı ve özellikle de coğrafyamızı sarıp sarmalayan savaşlara, çatışmalara, göç ve yerinden zorunlu edilmelere, gittikçe yükselen ırkçılığa, kadın, LGBTİ+ düşmanlığına ve ekolojik yıkıma, doğanın yağma ve talanına, ülkenin batısından güneyine ve son 15 gündür kentimizde yanan-yakılan ormanlarımız için içeride ve dışarıda her türlü antidemokratik ve barış karşıtı politikalara barış sesimizi daha da yükseltmeliyiz" dedi.

'BARIŞ İÇİN KÜRT SORUNUNUN DEMOKRATİK ÇÖZÜMÜ'

Barış içinde yaşamanın koşullarını anlatan Yeşil, "Kürt sorununun demokratik çözümünü savunmaktan, Türkiye’nin bölge ülkelerine rejim dayatmasına hayır demekten, Tüm silahlı güçleri resmi sınırlar içine çekmekten, bölgedeki emperyalist müdahalelere ve bölge gericiliklerinin girişimlerine karşı halkların eşit, adil ve gönüllü birliğini, kardeşliğini yüksek sesle savunmaktan, silahlanmaya, silah yatırımlarına karşı mücadele etmekten, mülteci sorununun BM’nin belirlediği standartlar çerçevesinde çözümü için gerekli girişimleri yapmaktan geçer.

Türkiye’nin yönetim sisteminin otoriterleştiği koşulların ortadan kaldırılarak demokrasi ve insan haklarına dayalı yeni bir toplum sözleşmesi yapması, barıştan ve barışı savunmaktan geçmektedir. Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Türkiye’de barış ve demokrasiden yana kesimlerin birlikte mücadelesinin sonuç alacağı inancındayız" ifadelerini kullandı.