Bakan Gül 'yargı reformu' için milletvekillerini dinledi

Adalet Bakanı 'yargı reformu' için Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısında görüş ve önerileri dinledi. Bakan Gül, mülkiyet hakkı, diğer ceza yargılamasıyla ilgili kimi konularda atılması gereken adımlara dikkat çekerken milletvekillerinden başta HSK’nin yapısının değiştirilmesi olmak üzere yargı bağımsızlığı için yapılması gereken düzenlemelere vurgu yapıldı.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - Ekonomi yönetimindeki değişimin ardından, yargı ve demokrasi alanında yapılacak düzenlemeler kapsamında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılarak üyelerin önerilerini dinledi.

Bakan Gül, toplantının, yasamanın denetimi, önerilerinin değerlendirilmesi ve istifadesi anlamında önem arz ettiğini belirtti. Yasamanın denetimi, görüş ve önerilerinin idare için çok dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu vurguladı. Gül, şöyle konuştu:
"Özellikle cezaevleri olsun, diğer alanlarda Adalet Bakanlığıyla ilgili hem TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun alt komisyonları itibarıyla hem de her konuyla ilgili, cezaevlerindeki denetime de açık bir şekilde Meclis İnsan Hakları Komisyonumuz bu anlamda çok önemli bir paydaştır. Komisyonumuz, bizlere önemli fikirler, ikazlar ve tespitler yapmaktadır. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan haklarını geliştirme yönünde Anayasa başta olmak üzere kanunlarda çok önemli adımlar atıldı, reformlar yapıldı. İşkenceye sıfır tolerans, insan haklarını daha da güçlendiren tüm adımlar atıldı. Yine insan hakları çerçevesinde atılacak adımlar nelerdir, bu konu üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl, Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuna açıklanmıştı. Oradaki hedeflerden birisi de İnsan Hakları Eylem Planı'nın güncellenmesi. İnsanın düşüncesi, fikri, etnik aidiyeti, kökeni ne olursa olsun, neye inanırsa inansın, insan onuru her şeyin üzerindedir ve idare insanın onurunu yüceltme, korumayla mükelleftir. Bizler de eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mülkiyet hakkı, diğer ceza yargılamasıyla ilgili hususlar, idarenin bu anlamda atması gereken diğer adımlarla ilgili de bize düşen, yapılması gereken ayrıca çalışmalar var. Elbette kanun gereken konularda da yasama üyelerinin takdirleriyle yasalaşması gereken konular var."

CHP’Lİ HAKVERDİ’DEN 9 MADDELİK ÖNERİ

Gül'ün, konuşmasının ardından milletvekillerinin değerlendirme, görüş ve önerilerine geçildi. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi Bakan Gül’e 9 maddeden oluşan şu görüş ve önerilerde bulundu:
1- Bağımsız yargının tesis edilebilmesi için somut adımların atılması öncelikli talebimizdir. Yürütme ve yasamanın baskısını doğuran bütün uygulama ve yasal düzenlemelere son verilmelidir. Bu kapsamda öncelikli olarak Hakim ve Savcılar Kurulu’nun yapısı değiştirilmeli, Bakan ve Bakan yardımcısı kuruldan çıkarılarak bağımsız bir HSK’nın tesis edilmesi için Anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
2-Hakim Savcı meslek kuralları yeniden düzenlenerek özlük hakları ve meslek güvenceleri verilmeli. Hakim ve savcıların ayrı kurulları olmalıdır. Savcı hakim kürsüsünden indirilmelidir. Her türlü baskının önüne geçilmelidir. Mesleğe alımlarda şeffaflık ve denetlemenin önü açılmalı, kayırmacılığa yönelik cezalar getirilmelidir. Özellikle hak ihlallerinde yargıca rücu ayrıntılı olarak düzenlenmelidir.
3-Devlet kaynaklarının harcanmasında her aşamada denetimi sağlayacak mekanizmaların yeniden tesis edilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Denetim dışı hiçbir kişi ve kurum bırakılmamalıdır.
4-Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı vatandaşlar lehine ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. Usul ve yöntemleri ve sonuçlarına dair yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
5-KHK ile mağdur edilenlerin hakkaniyetli ve bağımsız bir yargı tarafından yeniden gözden geçirilmesinin ayrıntılı bir yasal düzenleme ile önü açılmalıdır.
6-CMK 104 ve ilişkili olduğu maddelerde cumhuriyet savcılığının salıvermeye itirazları kaldırılmalıdır.
7-Kadın cinayeti tanımlanmalı ve kanunlarda yaptırımlarda ağırlaştırıcı hükümler konulmalıdır.
8-Hayvan hakları konusunda ayrıntılı yasal düzenlemeler, önleyici tedbirler ve cezai müeyyideler tesis edilmelidir.
9-Cezaevlerinde ayrıntılı raporumuzda belirttiğimiz üzere uygulama birliğinin sağlanmasından başlayarak ayrıntılı infaz kanunu ve yönetmeliği yeniden düzenlenmelidir. Güvenlik tedbirlerinde insan haklarını önceleyen düzenlemeler yapılmalıdır. (DUVAR)