AYM'den sosyal medya paylaşımından ceza alan öğretmen için 'ifade özgürlüğünün ihlali' kararı

Anayasa Mahkemesi, Facebook paylaşımı nedeniyle kınama cezası alan öğretmenin başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Anayasa Mahkemesi, Adana'da bir lisede beden eğitimi öğretmeni olan Türk Eğitim Sendikası Adana 2 No.lu Şube Yönetim Kurulu üyesi ve şube sekreteri Hüseyin Ömer Volkan Çiçek'in Facebook'ta yaptığı bir paylaşım nedeniyle kınama cezası ile cezalandırılması üzerine yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Çiçek'in kınama cezası kararına itirazı üzerine dosyayı inceleyen Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi 15 Mart 2017 tarihinde kararın onanmasına oyçokluğu ile karar vermişti. Başvurucunun karar düzeltme talebi ise aynı Daire tarafından 24 Ekim 2017 tarihinde oyçokluğu ile reddedilmişti. Çiçek, 6 Aralık 2017 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Anayasa Mahkemesi , yaptığı değerlendirmede iddiaların ifade özgürlüğü kapsamında incelenmesi gerektiği belirtti. AYM kararında şöyle denildi:

"Kamu görevlilerinin sahip oldukları statüden kaynaklanan bazı sınırlamalara tabi olmaları ifade özgürlüğü gibi temel bir özgürlüğü kamu görevlisi olma adına peşinen feda etmeleri gerektiği anlamına gelmemelidir. Bu nedenle bir kamu görevlisi dengeli olmak, yürüttüğü kamu görevi bakımından tarafsızlığına gölge düşürmemek ve görevini aksatmamak kaydıyla ifade özgürlüğünü kullanarak eleştiride bulunabilir. Somut olayda da başvurucunun sosyal medya hesabından paylaştığı ifadelerin kamu görevlisi statüsünden kaynaklanan ödev ve sorumluluklarına aykırı ve tarafsızlığına gölge düşürecek nitelikte olmadığı, yöneticisi olduğu Sendikanın bir üyesi ile ilgili olarak gerçekleştirilen toplantıya ilişkin görüşlerini yansıtan, ifade özgürlüğü korumasından yararlanması gereken ifadeler olduğu kanaatine varılmıştır." 

Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oybirliği ile hükmeden AYM, yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. (HABER MERKEZİİ)