AYM, referandumda 'hayır’ çağrısına verilen cezayı iptal etti: İfade özgürlüğü hakkının ihlali

AYM, 2017 referandumunda hayır çağrısı yapan Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Alirıza İlker Cebeci'ye verilen idari cezayı 'ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi' diyerek iptal etti.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Anayasa Mahkemesi, 2017 yılında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi için yapılan referandum sürecinde başkanlık sistemine hayır çağrısı yapan Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Alirıza İlker Cebeci'ye verilen idari cezayı iptal etti. Yüksek Mahkeme, "İfade özgürlüğü ihlal edilmiştir" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Başkan Cebeci’ye kestiği idari para cezasında şunları yazmıştı:

“Adı geçen şahsın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı Türkiye Dişhekimleri Birliğinin basın toplantısında Birliğin kuruluş amacı dışında beyanda bulunduğundan fiilin emre aykırılık kabahatini oluşturduğu gerekçesiyle dosya büromuza tevzi edilmekle eylemin 5326 sayılı Kanun’un 32. maddesine temas ettiği..”

Mahkemeye yaptığı itiraz da aynı gerekçeyle reddedilen Cebeci, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

'CEZA KANUNİ DEĞİL'

Yüksek Mahkeme değerlendirmesinde şunları vurguladı:

"5326 sayılı Kanun’un 32. maddesi gereğince bir idari yaptırım kararının uygulanabilmesi için daha önceden ilan edilmiş bir emrin varlığı ve kişilerin bu emre aykırı davranışlarının tespiti gerekir. Başsavcılığın atıfta bulunduğu 3224 sayılı Kanun’da 5236 sayılı Kanun’a atıfta bulunulmadığı gibi daha önceden ilan edilmiş bir emir de yoktur.

5326 sayılı Kanun’un 32. maddesi gereğince usulüne uygun olarak verilmiş bir emre aykırılığın cezalandırılabilmesi ancak ilgili kanunda açık hüküm bulunması hâllerinde söz konusu olabilir. Ancak bu hususa yönelik olarak ne Başsavcılıkça ne de Sulh Ceza Hâkimliğince yapılmış bir tespit söz konusudur.

Başvuruya konu müdahalenin kanunilik şartını sağlamadığı anlaşıldığından diğer güvence ölçütlerine riayet edilip edilmediğinin ayrıca değerlendirilmesine gerek görülmemiştir"

Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme kararın bir örneğinin ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

'REFERANDUM TOPLUMU DAHA DA BÖLÜYOR' DEMİŞTİ

Cebeci açıklamasında şunları kaydetmişti:

“Sağlıklı olmayan bir toplum demek, illa dişleri çürük, öksüren, burnu akan, midesi ağrıyan toplum demek değildir. Sosyal ve psikolojik anlamda sağlıksızlık da bunun içindedir. Türkiye sosyal ve psikolojik olarak sağlıklı değil. Giderek de daha kötüye gidiyor. Biz de diğer meslek örgütleri gibi referandumun amacını aşan bir noktaya rejimi götüreceğini düşünüyoruz. Referandumların aslında toplumsal bir mutabakat yaratması gerekirken, bu referandumun toplumu daha da böldüğünü düşünüyoruz, bu sağlıksız durumun oluşmaması için referandum sonucunun HAYIR olması gerektiğini düşünüyoruz ve HAYIR'ı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Umuyoruz, Türkiye'nin aydınlık geleceği için bir bahar günü, iyi bir karar alacağız hep beraber.” (HABER MERKEZİ)