Dünya Forum: Dada / Otorite düşmanı, devrimci bir karnaval!

Dada, enternasyonalist, milliyetçilik karşıtı, anarşist, kışkırtıcı, politik olarak aktif ve apolitik, kapsayıcı ve nihilistti, kübizmle yoğrulmuştu; her şeydi ama aynı zamanda hiçbir şey değildi. Otoriterliği reddediyordu. Köksüz ve vatansızdı; her türlü toplumsal bağnazlığa ve çürümeye düşmandı. Şair Tristan Tzara, “Dada’nın başlangıcı, sanatın değil, iğrenmenin başlangıcıdır” diyordu.

YAZARIN DİĞER YAZILARI