İyi bir şair kaç insanın hayatına bedeldir?

Ezra Pound sadece kendi kuşağının değil, günümüzün de önemli şairlerinin başında gelir. Gerek şiire bakışındaki yenilik arayışı gerekse kelimelerle kurduğu ilişki bunun en önemli göstergelerindendir. Peki şiirin büyüsüyle bunca hemhal olmuş bir şairi faşizmin bataklığına iten koşullar neydi? N’oldu da ateşli bir Mussolini taraftarı hâline gelip dünyayı dinamitlemeye kalkıştı?

YAZARIN DİĞER YAZILARI