Emek Erez
Emek Erez

Göbekli Tepe’nin sembolleri

Son günlerde Göbekli Tepe’yi çok konuşuyoruz. Eleştirilse de popüler kültürün insanı anlama çabasında önemli bir rolü olduğunu yadsıyamayız. En azından konuyu başka açılardan değerlendirip, üzerine söz söylemeye vesile olması açısından... Çünkü bu merkez sadece “mistik doğu” imgeleriyle bezeli bir anlatıyla ilişkili değil, insana dair öykünün bir parçası...

YAZARIN DİĞER YAZILARI